Wyniki wyborów do WRD 2018

W dniach 08-10 listopada 2017 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 40 doktorantów WIM PW, oddając 78 ważnych głosów.

Mandat w wyborach do Wydziałowej Rady Doktorantów Inżynierii Materiałowej na kadencję 2018 otrzymały następujące osoby:
– Kamil Dydek (32 głosy),
– Bartłomiej Przybyszewski (29 głosów),
– Ewelina Rozbiegała (17 głosów).

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i wielu dobrych pomysłów!

Wybory WRD na kadencję 2018

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Zachęcamy do startu w wyborach osoby, które chcą zaangażować się w działanie na rzecz społeczności Doktorantów na naszym Wydziale oraz całej Uczelni, w kwestiach formalnych, naukowych i integracyjnych.
Apelujemy również do wszystkich Doktorantów o udział w głosowaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:
wrd.wim@gmail.com
do dnia 05.11.2017 do godz. 15.00.

W dniach 08-09.11.2017 Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Aleksandra Towarek (przewodnicząca) oraz mgr inż. Agata Sotniczuk, przeprowadzi na naszym Wydziale wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2018. Jeśli ktoś z Was w tych dniach nie będzie miał możliwości oddania głosu, zapraszamy do pok. H104 w budynku przy ul. Bytnara 25 w dniu 10.11.2017.

Wykłady

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego objętościowego metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej, stanu naprężenia i odkształcenia, miar odkształcenia plastycznego, zjawiska lokalizacji odkształceń plastycznych, anizotropii własności plastycznych materiału oraz warunki plastyczności. Szczegółowo omówione zostaną procesy walcowania, ciągnienia, kucia i wyciskania z uwzględnieniem geometrii kotliny odkształcenia, optymalnych parametrów poszczególnych procesów, tarcia i smarowania, urządzeń, narzędzi, oraz wyrobów i ich zastosowania.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr zimowy

Kształtowanie plastyczne wyrobów powłokowych z materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego blach z metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej blach, stan naprężenia i odkształcenia w procesach kształtowania plastycznego blach, ocena wytężenia materiału, wykresy stanu mechanicznego oraz prawo plastycznego płynięcia materiału anizotropowego. Szczegółowo omówione zostaną konwencjonalne procesy cięcia, gięcia, ciągnienia (wytłaczania, przetłaczania i wyciągania), oraz niekonwencjonalne procesy kształtowania przyrostowego – jednopunktowe i wielopunktowe kształtowanie blach, kształtowanie obrotowe, laserowe, wodą, z dużymi prędkościami. Zaprezentowane zostaną również metody wytwarzania z blach kształtowników otwartych i zamkniętych, Dodatkowo scharakteryzowane zostaną metody oceny jakości jednostkowych procesów i wyrobów uzyskiwanych w trakcie kształtowania blach z materiałów metalicznych (m.in. próby tłoczności i graniczne krzywe tłoczności, fotogrametria, tomografia, termowizja), a także komputerowe systemy doradcze i eksperckie.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr letni

Rozmowa kwalifikacyjna

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

 • w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”
 • w ramach programu „Diamentowy Grant”
 • w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć wymagane dokumenty u pani Moniki Szczeniowskiej, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

IIPhDW 2017

Registration Deadline Extended

It is our pleasure to inform you that, in response to a number of entreaties from busy researchers the IIPhDW 2017 Organisation Committee has shifted the participation registration deadline to 15th June 2017. The important dates are presented on the workshop page https://iiphdw2017.p.lodz.pl/information/

The International Interdisciplinary PhD Workshop 2017 (IIPhDW) will be held in Lodz, Poland, on September 09-11, 2017
in Lodz University of Technology, Information Technology Centre in collaboration with the Electrotechnical Institute in Warsaw, the Lublin University of Technology and Brno University of Technology.

The IIPhDW workshop is intended to bring together junior and experienced scientists and developers, collect new ideas, and establish cooperation between research groups. We look forward to receiving Your innovative contributions in any of the following fields:

 • Automatics and Robotics
 • Bioengineering
 • Power Engineering
 • Electronics
 • Electrical Engineering
 • Computer Sciences
 • Materials Science
 • Mechatronics
 • Computer methods in science
 • Metrology
 • Process Tomography
 • Autonomic Systems

The conference proceedings containing full papers are planned to be indexed in Web of Science database as it was arranged during previous IIPHDW 2016 conference in Brno. Authors of the best papers will be invited to prepare the extended versions and encouraged to submit them, as regular papers, to either:

 • COMPEL (International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 15 points of MNiSW),
 • Radioengineering (20 points of MNiSW), based on the paper’s topic, where the manuscripts will undergo normal reviewing process.

For more information concerning the deadlines, registration and submission of articles, please visit the workshop website at http://iiphdw2017.p.lodz.pl/

Previous workshops:

 • IIPhDW 2016, Brno, Czech Republic
 • IIPhDW 2015, Miedzyzdroje, Poland
 • IIPhDW 2014, Tatranske Matliare, Slovakia
 • IIPhDW 2013, Brno, Czech Republic
 • IIPhDW 2011, Zielona Góra, Poland
 • IIPhDW 2009, Szklarska Poręba, Poland

IIPHDW 2017 Organizing Committee
Lodz University of Technology

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii
Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 50 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu
Numer indeksu Suma punktów Stypendium
1 6238 40,00 I kategorii
2 4683 40,00
3 6050 34,79
4 5971 34,50
5 5230 34,39
6 5970 31,29
7 5382 30,69
8 5687 30,60
9 5978 30,45
10 4841 29,61 II kategorii
11 5234 28,51
12 6227 28,43
13 5384 27,57
14 5773 27,47
15 5376 26,69
16 6237 26,24
17 5030 25,81
18 5968 25,67
19 6230 24,07
20 5973 23,98
21 5694 23,37
22 4837 22,49
23 5969 21,59
24 5379 21,49
25 5375 21,43
26 5509 21,41
27 5769 21,31
28 5686 21,14
29 5696 20,64
30 6231 20,53
31 5035 20,37
32 5974 20,22
33 6233 19,34 III kategorii
34 5381 19,34
35 5976 19,06
36 4677 18,59
37 5768 18,41
38 5383 18,29
39 5975 18,19
40 5690 17,95
41 5693 17,11
42 5236 16,53
43 5377 16,41
44 5034 16,31
45 5771 16,14
46 5692 16,00
47 6229 15,08
48 6241 14,73
49 6228 14,63
50 5979 14,58
51 6240 14,01 nie przyznano
52 5770 13,96
53 6234 13,79
54 5235 13,26
55 5688 12,06
56 5233 11,67
57 6243 11,36

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 5 600 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Doktorantów dostępne są w Sekretariacie ds. Studiów
Doktoranckich oraz u Wydziałowej Rady Doktorantów.

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich
dostępne są u Pana prof. nzw. dr hab. inż. Jerzego Roberta
Sobieckiego – Prodziekana ds. Nauki WIM PW.

 

 

Rekrutacja PW

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku ak. 2017/2018, będzie trwała od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie