Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XLII Studenckiej Konferencji Naukowej, która odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 07.06.2018 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w konferencji.

W załączniku znajduje się ulotka informacyjna.

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy XLII Studenckiej
Konferencji Naukowej

Ulotka SKN2018 Częstochowa

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2017/2018, będzie trwała od 10 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie

Studia MBA dla polskich doktorantów z dofinansowaniem

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia modułowe MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program realizowany jest w języku angielskim oraz polskim. Prowadzimy rekrutację na moduł styczniowy 2018 r. (pierwszy zjazd pod koniec stycznia 2018 r). Oferujemy wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju. Można aplikować także na moduł kwietniowy lub czerwcowy, wtedy rozpoczęcie studiów odpowiednio kwiecień / czerwiec.

Pobierz:
Pismo-MBAforPhD
IPI PAN_MBA with WSB_flyer_Jan 2018_for PhD students
IPI PAN_MBA_leaflet_January 2018_PhD students
IPI PAN_MBA with WSB_about the program

XII Copernican International Young Scientists Conference

W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej – XII Copernican International Young Scientists Conference (CIYSCon).

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2018 roku. Międzynarodowa edycja konferencji stanowi kontynuację od lat z powodzeniem organizowanego Kopernikańskiego Seminarium Doktoranckiego.

Jest ona skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe z całej Europy, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ciyscon.umk.pl

Z wyrazami szacunku Komitet Organizacyjny CIYSCon
Wydział Chemii,Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Materiały informacyjne: zaproszenie
ulotka ulotka 2

Wyniki wyborów do WRD 2018

W dniach 08-10 listopada 2017 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 40 doktorantów WIM PW, oddając 78 ważnych głosów.

Mandat w wyborach do Wydziałowej Rady Doktorantów Inżynierii Materiałowej na kadencję 2018 otrzymały następujące osoby:
– Kamil Dydek (32 głosy),
– Bartłomiej Przybyszewski (29 głosów),
– Ewelina Rozbiegała (17 głosów).

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i wielu dobrych pomysłów!

Wybory WRD na kadencję 2018

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Zachęcamy do startu w wyborach osoby, które chcą zaangażować się w działanie na rzecz społeczności Doktorantów na naszym Wydziale oraz całej Uczelni, w kwestiach formalnych, naukowych i integracyjnych.
Apelujemy również do wszystkich Doktorantów o udział w głosowaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:
wrd.wim@gmail.com
do dnia 05.11.2017 do godz. 15.00.

W dniach 08-09.11.2017 Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Aleksandra Towarek (przewodnicząca) oraz mgr inż. Agata Sotniczuk, przeprowadzi na naszym Wydziale wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2018. Jeśli ktoś z Was w tych dniach nie będzie miał możliwości oddania głosu, zapraszamy do pok. H104 w budynku przy ul. Bytnara 25 w dniu 10.11.2017.

Wykłady

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego objętościowego metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej, stanu naprężenia i odkształcenia, miar odkształcenia plastycznego, zjawiska lokalizacji odkształceń plastycznych, anizotropii własności plastycznych materiału oraz warunki plastyczności. Szczegółowo omówione zostaną procesy walcowania, ciągnienia, kucia i wyciskania z uwzględnieniem geometrii kotliny odkształcenia, optymalnych parametrów poszczególnych procesów, tarcia i smarowania, urządzeń, narzędzi, oraz wyrobów i ich zastosowania.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr zimowy

Kształtowanie plastyczne wyrobów powłokowych z materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego blach z metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej blach, stan naprężenia i odkształcenia w procesach kształtowania plastycznego blach, ocena wytężenia materiału, wykresy stanu mechanicznego oraz prawo plastycznego płynięcia materiału anizotropowego. Szczegółowo omówione zostaną konwencjonalne procesy cięcia, gięcia, ciągnienia (wytłaczania, przetłaczania i wyciągania), oraz niekonwencjonalne procesy kształtowania przyrostowego – jednopunktowe i wielopunktowe kształtowanie blach, kształtowanie obrotowe, laserowe, wodą, z dużymi prędkościami. Zaprezentowane zostaną również metody wytwarzania z blach kształtowników otwartych i zamkniętych, Dodatkowo scharakteryzowane zostaną metody oceny jakości jednostkowych procesów i wyrobów uzyskiwanych w trakcie kształtowania blach z materiałów metalicznych (m.in. próby tłoczności i graniczne krzywe tłoczności, fotogrametria, tomografia, termowizja), a także komputerowe systemy doradcze i eksperckie.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr letni