WYNIKI STYPENDIUM

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 20 października 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków:

 • Listę rankingową do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Na polecenie dr hab. Inż. K.Lewensteina, prof. PW – Prorektora ds. Studiów ustalono liczbę Zwiększeń Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej:

I rok – 6; Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok- 5; Przyznano stypendium dla osób: 5773, 5970, 5768, 5971, 5769;

III rok – 4; Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5696, 5693;

IV rok – 5; Przyznano stypendium dla osób: 5382, 5384, 5230, 5383, 5379;

Na przedłużeniu – 7; Przyznano stypendium dla osób: 4683, 4842, 4676, 5029, 5030, 4672, 4841.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi 833 zł.

 • Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

I rok – Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok – Przyznano stypendium dla osób: 5970, 5971, 5979, 5976, 5973, 5977, 5978, 5975, 5974, 5968;

III rok – Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5692, 5688, 5235, 5687, 5695;

IV rok – Przyznano stypendium dla osób: 5383, 5384, 5377, 5382, 5381, 5379, 5376, 5375.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi:

I rok: 1600 zł

II rok: 1650 zł

III rok: 1700 zł

IV rok: 1750 zł.

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów – Joanny Szymańskiej, do 28 października 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

 

Wykłady na Wydziale Chemicznym PW – semestr zimowy 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Wydział Chemiczny PW oferuje następujące wykłady dla doktorantów w semestrze zimowym 2016/2017:

1. Prof. nzw. dr hab. J. Cieśla, „Świat makrocząsteczek biologicznych”, 15 godz. (j. polski), 2 pkt. ECTS, piątki, godz. 8.15-10.00, Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75). Początek zajęć: pierwsza połowa semestru zimowego (7 spotkań)

2. Prof. dr hab. inż. Adam Proń, „Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics and biosciences” 30 godzin (j. ang), 10x3h,  (4 ECTS)
Rozpoczęcie zajęć: czwartek 06.10.2016godz. 15:15-18:00, sala nr 3, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75
Zapisy u p. Ewy Szczygieł: eszczygiel@ch.pw.edu.pl, (22) 234 75 74

Rekrutacja do Programu IKD-TR

W imieniu Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Pana prof. dr hab. inż Krzysztofa Kulpy uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.09.2016 r o godz. 11:00 w Pałacyku Rektorskim pok. nr 4 odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW

2. Wniosek o przyjęcie kandydata (w załączniku)

3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje- językowe, komputerowe itp., publikacje

4. Opinia opiekuna naukowego (w załączniku)

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do 25.09.2016 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR

– Barbary Bubicz

bbubicz@meil.pw.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną powinny mieć ze sobą oryginał dokumentów.

Kontakt: Barbara Bubicz tel. 22 234 71 66

Konferencja Naukowa WD2016

Informujemy, że 30 kwietnia 2016 mija ostateczny termin rejestracji i nadsyłania abstraktów na Konferencję Naukową WD2016, która odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2016 roku w Lublinie.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i duże zainteresowanie.
W ramach konferencji zorganizowane zostaną wykłady otwarte, prezentacje rozwiązań B+R jednostek naukowych i działów badawczych, warsztaty, sesje naukowe oraz sesje doktoranckie w następujących dziedzinach:

 • Informatyka
 • Tomografia
 • Matematyka stosowana
 • Elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Bioinżynieria
 • Mechatronika
 • Metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Metody komputerowe w nauce
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria produkcji
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Ochrona środowiska

oraz dwie sesje specjalne:

 1. Tomografia procesowa
 2. Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach

Terminy:
30.04.2016  – termin rejestracji i zgłoszenie 1 lub 2-stronicowego streszczenia
11.06.2016  – dostarczenie pełnej wersji artykułu

Czytaj dalej Konferencja Naukowa WD2016

KONKURS MIKROKOSMOS

Posiadasz ciekawe zdjęcia mikrostruktur – wyślij je na konkurs!

Koło Naukowe „Wakans” wraz z WRS WIM na prośbę Dziekana ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcia mikroświata (SEM, mikroskopia optyczna itd.) Zdjęcia wraz z krótkim opisem należy przesłać na adres: wimmikro@gmail.com do 15 kwietnia. Najlepsze prace zostaną wywieszona na Wydziale. Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie wyróżniony nagrodą specjalną. Najlepsze prace zostaną wywieszone na Wydziale i posłużą do ozdobienia płotu UCB przy ulicy Bytnara.

WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORATÓW REKTORSKICH I DZIEKAŃSKICH

Szanowni Doktoranci,

W wyniku głosowania do kolegium Elektoratów Rektorskich i Dziekańskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przeprowadzonego 24.02.2016 r., mandat w wyborach do kolegium uzyskała Joanna Szymańska (26 głosów);

-głosów ważnych: 26,
-głosów nieważnych: 0,
-wstrzymało się od głosu: 0.

Wydziałowa Komisja Wyborcza,

Justyna Tomaszewska
Justyna Zygmuntowicz