STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym.

Stypendia przyznano 37 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Punktacja Numer indeksu Decyzja
1 72,58 5693 stypendium przyznane
2 69,47 5970 stypendium przyznane
3 68,00 6501 stypendium przyznane
4 64,84 5973 stypendium przyznane
5 62,01 6241 stypendium przyznane
6 61,94 6237 stypendium przyznane
7 59,55 6238 stypendium przyznane
8 58,25 6229 stypendium przyznane
9 56,53 6226 stypendium przyznane
10 54,12 6234 stypendium przyznane
11 52,19 6502 stypendium przyznane
12 51,36 5968 stypendium przyznane
13 50,66 5978 stypendium przyznane
14 49,68 6230 stypendium przyznane
15 48,08 6228 stypendium przyznane
16 47,83 6691 stypendium przyznane
17 46,82 5975 stypendium przyznane
18 45,93 6232 stypendium przyznane
19 44,44 6692 stypendium przyznane
20 43,68 5694 stypendium przyznane
21 43,68 5696 stypendium przyznane
22 43,30 5690 stypendium przyznane
23 40,51 6243 stypendium przyznane
24 39,09 5976 stypendium przyznane
25 38,84 5974 stypendium przyznane
26 38,61 6693 stypendium przyznane
27 38,00 doktorant nowo przyjęty stypendium przyznane
28 37,82 6242 stypendium przyznane
29 36,00 6697 stypendium przyznane
30 34,94 5692 stypendium przyznane
31 33,98 5770 stypendium przyznane
32 33,56 6695 stypendium przyznane
33 33,33 6696 stypendium przyznane
34 31,67 5969 stypendium przyznane
35 28,89 6240 stypendium przyznane
36 28,63 6235 stypendium przyznane
37 28,01 6239 stypendium przyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 48/2013 Rektora PW z dn. 20 listopada 2013r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy w wysokości:
dla uczestników    I roku studiów doktoranckich – 1.600 zł
dla uczestników  II roku studiów doktoranckich – 1.650 zł
dla uczestników III roku studiów doktoranckich – 1.700 zł
dla uczestników IV roku studiów doktoranckich – 1.750 zł

Informacje na temat przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Spotkanie dotyczące programu BioLAB

Biuro Karier PW oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają na spotkanie dotyczące programu BioLAB. Program skierowany jest do studentów i doktorantów fizyki, chemii, biochemii, biologii, biotechnologii, farmacji itp. O programie opowie jego założyciel, Profesor Zygmunt Derewenda (University of Virginia).

Zapraszamy 17 listopada 2018 (sobota) do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1), w godz. 13:00-14:00, sala nr 226.
Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Chicago, University of Virginia, Oklahoma Medical Research Foundation oraz University of Texas: Southwestern Medical Center.

Więcej informacji i ZAPISY: https://bk.pw.edu.pl/events/details/6906

Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2018/2019:

Lp.

Numer indeksu

Punkty

Decyzja

1

5693

254,27

stypendium przyznane
2

5973

224,80

stypendium przyznane
3

6241

218,00

stypendium przyznane
4

5968

184,40

stypendium przyznane
5

5772

176,13

stypendium przyznane
6

6229

150,00

stypendium przyznane
7

6505

136,00

stypendium przyznane
8

5696

129,07

stypendium przyznane
9

5771

128,00

stypendium przyznane
10

5690

126,67

stypendium przyznane
11

6050

120,00

stypendium przyznane
12

6238

109,00

stypendium przyznane
13

6237

108,80

stypendium przyznane
14

5773

97,20

stypendium przyznane
15

5978

96,67

stypendium przyznane
16

6226

92,40

stypendium przyznane
17

5970

92,00

stypendium przyznane
18

5975

91,20

stypendium przyznane
19

6502

74,40

stypendium nieprzyznane
20

6234

73,60

stypendium nieprzyznane
21

5768

73,33

stypendium nieprzyznane
22

5969

73,33

stypendium nieprzyznane
23

5769

72,00

stypendium nieprzyznane
24

6230

71,20

stypendium nieprzyznane
25

6227

67,60

stypendium nieprzyznane
26

6228

56,80

stypendium nieprzyznane
27

5692

56,00

stypendium nieprzyznane
28

6501

43,20

stypendium nieprzyznane
29

6591

38,55

stypendium nieprzyznane
30

5974

36,80

stypendium nieprzyznane
31

6242

35,20

stypendium nieprzyznane
32

6691

20,40

stypendium nieprzyznane
33

6697

14,73

stypendium nieprzyznane
34

6240

10,40

stypendium nieprzyznane
35

dokt. nowoprzyj.

10,33

stypendium nieprzyznane
36

6696

10,00

stypendium nieprzyznane
37

5976

8,00

stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich, prof. Janusza Walo, z dn. 29 października 2018r. oraz Zarządzeniem 32/2018 Rektora PW z dn. 19 września  2018r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 600 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Konkurs dla doktorantów CWM

Szanowni Państwo,
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2018/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 20 listopada 2018 do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM:  https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/o-programie

Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

Lista rankingowa do Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa doktorantów I roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6692 48,40 Stypendium przyznane
2 6591 46,30 Stypendium przyznane
3 6693 25,42 Stypendium przyznane
4 6697 17,10 Stypendium przyznane
5 6695 15,73 Stypendium przyznane
6 6691 15,25 Stypendium nieprzyznane
7 doktorant nowoprzyjęty 12,00 Stypendium nieprzyznane
8 6696 11,83 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6501 87,50 Stypendium przyznane
2 6502 69,30 Stypendium przyznane
3 6505 38,44 Stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6241 186,73 Stypendium przyznane
2 6229 128,66 Stypendium przyznane
3 6050 115,68 Stypendium przyznane
4 6238 100,70 Stypendium przyznane
5 6237 100,20 Stypendium przyznane
6 6226 83,89 Stypendium nieprzyznane
7 6234 79,55 Stypendium nieprzyznane
8 6227 66,33 Stypendium nieprzyznane
9 6230 65,66 Stypendium nieprzyznane
10 6228 56,16 Stypendium nieprzyznane
11 6242 39,42 Stypendium nieprzyznane
12 6240 12,59 Stypendium nieprzyznane
13 6239 3,14 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 5973 204,93 Stypendium przyznane
2 5968 128,90 Stypendium przyznane
3 5771 118,50 Stypendium przyznane
4 5772 115,90 Stypendium przyznane
5 5970 101,55 Stypendium nieprzyznane
6 5978 96,17 Stypendium nieprzyznane
7 5975 96,00 Stypendium nieprzyznane
8 5773 81,20 Stypendium nieprzyznane
9 5768 73,60 Stypendium nieprzyznane
10 5769 66,12 Stypendium nieprzyznane
11 5969 62,00 Stypendium nieprzyznane
12 5770 40,98 Stypendium nieprzyznane
13 5974 38,50 Stypendium nieprzyznane
14 5976 17,40 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 5693 231,83 Stypendium przyznane
2 5686 192,63 Stypendium przyznane
3 5234 181,73 Stypendium przyznane
4 5384 168,50 Stypendium przyznane
5 5379 130,94 Stypendium przyznane
6 5230 126,83 Stypendium przyznane
7 5696 122,87 Stypendium przyznane
8 5382 107,40 Stypendium nieprzyznane
9 5381 104,10 Stypendium nieprzyznane
10 5694 94,90 Stypendium nieprzyznane
11 5687 82,53 Stypendium nieprzyznane
12 5690 82,20 Stypendium nieprzyznane
13 5692 52,80 Stypendium nieprzyznane
14 5509 30,40 Stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studiów z dn. 08 października 2018r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Oferta wykładu w semestrze zimowym

Zapraszamy na wykłady dla doktorantów
prowadzone przez  prof. dr hab. inż. Annę Boczkowską
pt.  „Zaawansowane kompozyty konstrukcyjne i funkcjonalne„,
15h (1 ECTS) – 5 spotkań po 3 godz.

Terminy wykładów:
19.11.2018r.
26.11.2018r.
10.12.2018r.
17.12.2018r.
07.01.2019r.

Godziny wykładów: 10.00-13.00

Wykłady będą odbywać się w Gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141, s. 215

Zapisy na zajęcia:
Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35, bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać również z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

 

Streszczenie:
Tytuł: Zaawansowane kompozyty konstrukcyjne i funkcjonalne

Kompozyty stanowią grupę materiałów, która cieszy się coraz szerszym zastosowaniem ze względu na ich unikatowe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość w odniesieniu do niskiej masy. Kompozyty wzmacniane włóknami, a zwłaszcza włóknem węglowym są coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach gospodarki, w tym w lotnictwie, kosmonautyce i motoryzacji. Jednakże kompozyty mogą pełnić nie tylko funkcje konstrukcyjne, ale również mogą przewodzić ciepło, prąd elektryczny lub reagować w kontrolowany i odwracalny sposób na bodźce zewnętrzne. Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w tematykę zaawansowanych kompozytów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, omówienie podstaw ich funkcjonowania, zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami, a także pokazanie przykładów ich zastosowania. Wykład będzie obejmował podstawowe informacje na temat wytwarzania i właściwości polimerowych kompozytów włóknistych, w tym w szczególności kompozytów węglowych, struktur typu „sandwich”, wsparte przykładami ich zastosowania. Omówione zostaną także kompozyty o szczególnych właściwościach, jak na przykład kompozyty ablacyjne, kompozyty fotoniczne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi. Zostaną pokazane przykłady najnowszych badań nad rozwojem kompozytów przewodzących prąd elektryczny i ciepło. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do kompozytów przewodzących nanonapełniaczy. Wśród kompozytów funkcjonalnych omówione zostaną również kompozyty magnetoreologiczne.  

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,

w imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jarosława Mizery

zapraszam serdecznie

na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019
w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych
i Materiałowych

Uroczystość odbędzie się 2 października 2018 roku o godzinie 15:00
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
ul. Ludwika Waryńskiego 1 w Warszawie (audytorium AI)

 

Program uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych:

  1. Hymn państwowy
  2. Powitanie Gości
  3. Wystąpienie JM Rektora PW – Prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
  4. Wystąpienia Dziekanów Wydziałów tworzących Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
  5. Immatrykulacja doktorantów
  6. Ogłoszenie otwarcia roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
  7. Gaudeamus
  8. Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. inż. Leona Gradonia pt. „Processing of nanostructured forms for catalysis”

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 46 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Kategoria
1 5384 40,00 I kategoraia
2 5978 37,91
3 5230 37,00
4 5968 35,78
5 5234 35,67
6 6050 33,22
7 5973 31,13
8 6502 31,10
9 6591 30,00
10 5772 29,71 II kategoria
11 5694 28,26
12 6229 27,72
13 5382 26,75
14 6237 25,96
15 5970 25,94
16 6238 25,56
17 5379 25,07
18 5687 25,05
19 5381 24,85
20 6241 24,71
21 5768 24,70
22 6226 24,22
23 5686 23,99
24 5773 23,46
25 5969 23,22
26 6230 22,82
27 6501 22,18
28 5693 21,48
29 5771 20,91
30 5375 20,59
31 6227 20,39
32 5696 19,67 III kategoria
33 5690 19,31
34 5769 18,63
35 5509 18,49
36 6236 18,27
37 5695 17,63
38 5510 17,54
39 5975 17,46
40 6228 16,29
41 5692 15,74
42 6234 15,49
43 6242 13,88
44 5974 13,17
45 6240 12,83
46 5976 12,19

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 6 000 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla Doktorantów, Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35