Rozmowa kwalifikacyjna

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

 • w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”
 • w ramach programu „Diamentowy Grant”
 • w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć wymagane dokumenty u pani Moniki Szczeniowskiej, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

IIPhDW 2017

Registration Deadline Extended

It is our pleasure to inform you that, in response to a number of entreaties from busy researchers the IIPhDW 2017 Organisation Committee has shifted the participation registration deadline to 15th June 2017. The important dates are presented on the workshop page https://iiphdw2017.p.lodz.pl/information/

The International Interdisciplinary PhD Workshop 2017 (IIPhDW) will be held in Lodz, Poland, on September 09-11, 2017
in Lodz University of Technology, Information Technology Centre in collaboration with the Electrotechnical Institute in Warsaw, the Lublin University of Technology and Brno University of Technology.

The IIPhDW workshop is intended to bring together junior and experienced scientists and developers, collect new ideas, and establish cooperation between research groups. We look forward to receiving Your innovative contributions in any of the following fields:

 • Automatics and Robotics
 • Bioengineering
 • Power Engineering
 • Electronics
 • Electrical Engineering
 • Computer Sciences
 • Materials Science
 • Mechatronics
 • Computer methods in science
 • Metrology
 • Process Tomography
 • Autonomic Systems

The conference proceedings containing full papers are planned to be indexed in Web of Science database as it was arranged during previous IIPHDW 2016 conference in Brno. Authors of the best papers will be invited to prepare the extended versions and encouraged to submit them, as regular papers, to either:

 • COMPEL (International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, 15 points of MNiSW),
 • Radioengineering (20 points of MNiSW), based on the paper’s topic, where the manuscripts will undergo normal reviewing process.

For more information concerning the deadlines, registration and submission of articles, please visit the workshop website at http://iiphdw2017.p.lodz.pl/

Previous workshops:

 • IIPhDW 2016, Brno, Czech Republic
 • IIPhDW 2015, Miedzyzdroje, Poland
 • IIPhDW 2014, Tatranske Matliare, Slovakia
 • IIPhDW 2013, Brno, Czech Republic
 • IIPhDW 2011, Zielona Góra, Poland
 • IIPhDW 2009, Szklarska Poręba, Poland

IIPHDW 2017 Organizing Committee
Lodz University of Technology

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii
Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 50 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu
Numer indeksu Suma punktów Stypendium
1 6238 40,00 I kategorii
2 4683 40,00
3 6050 34,79
4 5971 34,50
5 5230 34,39
6 5970 31,29
7 5382 30,69
8 5687 30,60
9 5978 30,45
10 4841 29,61 II kategorii
11 5234 28,51
12 6227 28,43
13 5384 27,57
14 5773 27,47
15 5376 26,69
16 6237 26,24
17 5030 25,81
18 5968 25,67
19 6230 24,07
20 5973 23,98
21 5694 23,37
22 4837 22,49
23 5969 21,59
24 5379 21,49
25 5375 21,43
26 5509 21,41
27 5769 21,31
28 5686 21,14
29 5696 20,64
30 6231 20,53
31 5035 20,37
32 5974 20,22
33 6233 19,34 III kategorii
34 5381 19,34
35 5976 19,06
36 4677 18,59
37 5768 18,41
38 5383 18,29
39 5975 18,19
40 5690 17,95
41 5693 17,11
42 5236 16,53
43 5377 16,41
44 5034 16,31
45 5771 16,14
46 5692 16,00
47 6229 15,08
48 6241 14,73
49 6228 14,63
50 5979 14,58
51 6240 14,01 nie przyznano
52 5770 13,96
53 6234 13,79
54 5235 13,26
55 5688 12,06
56 5233 11,67
57 6243 11,36

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 5 600 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Doktorantów dostępne są w Sekretariacie ds. Studiów
Doktoranckich oraz u Wydziałowej Rady Doktorantów.

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich
dostępne są u Pana prof. nzw. dr hab. inż. Jerzego Roberta
Sobieckiego – Prodziekana ds. Nauki WIM PW.

 

 

Rekrutacja PW

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku ak. 2017/2018, będzie trwała od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie

EUREKA

Pragniemy przypomnieć, że zbliżamy się do końca procesu rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej (50 km od Wrocławia).
Podczas konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień:

-inżynieryjnych,
-biologicznych,
-technicznych,
-medycznych i nauk o zdrowiu,
-humanistycznych,
-społecznych,
-przyrodniczych,
-nauk o ziemi,
-chemicznych,
-ekonomicznych,
-matematycznych,
-rolniczych.

Rejestracje należy dokonać do dnia 20.05.2017r.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.konferencja-eureka.pl

oraz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: link do formularza

PHD POSITION

Możliwość rozpoczęcia doktoratu w Dutch Institute for Fundamental Energy Research

PHD POSITION: COUPLED CORE AND EDGE IMPURITY MODELLING IN HIGH-RADIATION- FRACTION TOKAMAK SCENARIOS

/DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) is one of the NWO institutes and focuses on a multidisciplinary approach to energy research combining physics, chemistry, engineering and materials science. The institute is based on two main strands, solar fuels for the conversion and storage of renewable energy and fusion energy as clean and unlimited source of energy. DIFFER is developing and supporting a national network on fundamental energy research and is closely collaborating with academic institutions, research institutes and industry./

This project focuses initially on JET modelling using the JINTRAC suite of codes. JINTRAC combines core transport with semi-empirical or first-principle-based turbulence models, neoclassical transport, and edge coupled fluid and Monte-Carlo neutral modelling for the SOL and divertor (EDGE2D-Eirene). The core and edge are coupled through boundary conditions at the separatrix. Experiments are analysed, where light (e.g. N) and heavy (e.g. Kr) impurities are puffed into tokamaks to tailor the edge and core radiation profile profiles necessary for heat exhaust control vital in future machines, while avoiding H-L back-transitions. Extensive visits to the JINTRAC team at JET is envisaged for training and analysis tasks.

For more information visit https://www.differ.nl/vacancies/17-003

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono
Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim.
Stypendia przyznano 23 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu

                    Nr indeksu    Liczba punktów
1 6050 80,00
2 5510 80,00
3 5509 76,67
4 5773 53,22
5 5769 50,27
6 5768 50,25
7 6228 49,33
8 6231 49,33
9 6235 45,33
10 5770 41,14
11 6230 40,90
12 5230 40,00
13 5233 40,00
14 5771 36,55
15 6241 34,67
16 6240 33,17
17 6229 26,30
18 6242 26,17
19 6226 25,42
20 5231 28,33
21 4845 20,00
22 doktorant nowo przyjęty 10,30
23 doktorant nowo przyjęty 10,00

 

Wykłady

Wydział Chemiczny PW oferuje następujący wykład dla doktorantów w semestrze letnim 2016/2017

Prof. dr hab. inż. Adam Proń, „Writing scientific papers, referee’s reports and grant applications” 30 godzin (j. ang), 10x3h, (4 ECTS)

Rozpoczęcie zajęć: środa 01.03.2017, godz. 15:15-18:00, Audytorium im. J. Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75 [abstrakt w załączeniu]

Terminy zajęć:
01.03.2017
08.03.2017
15.03.2017
22.03.2017
12.04.2017
19.04.2017
26.04.2017
17.05.2017
24.05.2017
07.06.2017

Zapisy u p. Ewy Szczygieł: eszczygiel@ch.pw.edu.pl, (22) 234 75 74