Rekrutacja do Programu IKD-TR

W imieniu Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Pana prof. dr hab. inż Krzysztofa Kulpy uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.09.2016 r o godz. 11:00 w Pałacyku Rektorskim pok. nr 4 odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW

2. Wniosek o przyjęcie kandydata (w załączniku)

3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje- językowe, komputerowe itp., publikacje

4.Opinia opiekuna naukowego (w załączniku)

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do 25.09.2016 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR

– Barbary Bubicz

bbubicz@meil.pw.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną powinny mieć ze sobą oryginał dokumentów.

Kontakt: Barbara Bubicz tel. 22 234 71 66

Konferencja Naukowa WD2016

Informujemy, że 30 kwietnia 2016 mija ostateczny termin rejestracji i nadsyłania abstraktów na Konferencję Naukową WD2016, która odbędzie się w dniach 11 – 13 czerwca 2016 roku w Lublinie.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i duże zainteresowanie.
W ramach konferencji zorganizowane zostaną wykłady otwarte, prezentacje rozwiązań B+R jednostek naukowych i działów badawczych, warsztaty, sesje naukowe oraz sesje doktoranckie w następujących dziedzinach:

 • Informatyka
 • Tomografia
 • Matematyka stosowana
 • Elektrotechnika
 • Automatyka i robotyka
 • Elektronika
 • Bioinżynieria
 • Mechatronika
 • Metrologia
 • Elektroenergetyka
 • Metody komputerowe w nauce
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria mechaniczna
 • Inżynieria produkcji
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Ochrona środowiska

oraz dwie sesje specjalne:

 1. Tomografia procesowa
 2. Energoelektronika w Odnawialnych Źródłach Energii i Napędach

Terminy:
30.04.2016  – termin rejestracji i zgłoszenie 1 lub 2-stronicowego streszczenia
11.06.2016  – dostarczenie pełnej wersji artykułu

Czytaj dalej Konferencja Naukowa WD2016

KONKURS MIKROKOSMOS

Posiadasz ciekawe zdjęcia mikrostruktur – wyślij je na konkurs!

Koło Naukowe „Wakans” wraz z WRS WIM na prośbę Dziekana ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcia mikroświata (SEM, mikroskopia optyczna itd.) Zdjęcia wraz z krótkim opisem należy przesłać na adres: wimmikro@gmail.com do 15 kwietnia. Najlepsze prace zostaną wywieszona na Wydziale. Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie wyróżniony nagrodą specjalną. Najlepsze prace zostaną wywieszone na Wydziale i posłużą do ozdobienia płotu UCB przy ulicy Bytnara.

WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORATÓW REKTORSKICH I DZIEKAŃSKICH

Szanowni Doktoranci,

W wyniku głosowania do kolegium Elektoratów Rektorskich i Dziekańskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przeprowadzonego 24.02.2016 r., mandat w wyborach do kolegium uzyskała Joanna Szymańska (26 głosów);

-głosów ważnych: 26,
-głosów nieważnych: 0,
-wstrzymało się od głosu: 0.

Wydziałowa Komisja Wyborcza,

Justyna Tomaszewska
Justyna Zygmuntowicz

 

MBA dla doktorantów

Informujemy, iż Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program jest realizowany dwutorowo: odrębnie w języku polskim i w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na semestr wiosenny 2016 r. (pierwszy zjazd w kwietniu 2016 r).
Instytut oferuje wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju.

Program MBA – Innowacje i Analiza Danych może pomóc młodym naukowcom w realizacji pomysłów poprzez założenie własnych przedsięwzięć bądź ułatwić podjęcie pracy w istniejących firmach czy instytucjach.

IPI PAN Broszura MBA

IPI PAN MBA ulotka – 50%

Dwie Konferencje

Uprzejmie informujemy o organizowanych dwóch Konferencjach dla Młodych Naukowców:

1. NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców
2. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

Wszystkie informacje o konferencjach można znaleźć pod adresami:
1. http://www.doktorant.com.pl/nwdpn2016.html
2. http://www.doktorant.com.pl/dnd-iv-edycja.html

(do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja do 17.02.2016

Konkurs 2016

Akcja „Konkurs 2016” – Fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation”(Kanada) – informacje w załączeniu.

„Konkurs 2016” ma na celu wyłonienie polskich doktorantów, którzy otrzymają stypendium, w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

Wysokość stypendium wynosi CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich), może być ono przyznane dwukrotnie w dwóch kolejnych latach temu samemu doktorantowi.

Wypełniona aplikacja doktoranta oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W załączeniu:
1. Pismo Fundacji
2. Informacja dla doktorantów o akcji „Konkurs 2016”
3. Procedura składania wniosków / formularz
4. Informacja o Fundacji cmrsf.republika.pl/Fundacja