MBA dla doktorantów

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia MBA – Innowacje i Analiza Danych w partnerstwie z Woodbury School of Business Utah Valley University (USA). Program realizowany jest w języku angielskim.

IPI PAN prowadzi rekrutację na moduł styczniowy 2017 r. (pierwszy zjazd pod koniec styczniu 2017 r). IPI PAN oferuje wysoki poziom nauczania, dogodny modułowy format studiów oraz zniżkę 50% dla wszystkich doktorantów w naszym kraju.

Pobierz:

IPI-PAN_MBA_leaflet_Jan-2017_PhD-students
IPI-PAN_MBA-with-WSB_flyer_Jan 2017_for-PhD-students

Wynki wyborów do WRD

15 listopada 2016 w godz 9:30-16:00 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017. Głosowanie przebiegło na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

Wybory nadzorowała Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
-Justyna Tomaszewska,
-Justyna Zygmuntowicz.

W głosowaniu wzięło udział 34 doktorantów WIM PW. Oddano następującą ilość głosów:
-głosów ważnych 32,
-głosów nieważnych 2.
Od głosowania wstrzymało się 56 doktorantów.

W wyborach na Członków Wydziałowej Rady Doktorantów kandydowały następujące osoby:
– Bartłomiej Przybyszewski (uzyskane 22 głosy),
– Kamil Dydek (uzyskanych 18 głosów),
– Milena Koralnik (uzyskanych 17 głosów).

Wszyscy kandydaci uzyskali mandat do Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 14 listopada 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW,
w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Na polecenie dr hab. inż. Janusza Walo – Prorektora ds. Studenckich PW wysokość stypendium ustalono na kwotę 500 zł. Maksymalna liczba stypendiów przyznanych dla WIM PW wynosi 21.

Stypendium przyznano wnioskującym doktorantom: 5973, 5692, 5688, 5687, 5769, 5971, 5970, 5235, 5234, 5379, 5768, 5693, 5383, 5376, 5382, 5230, 5696, 5686, 5384, 5690, 5773

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie                       u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów –
Joanny Szymańskiej, do 18 listopada 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

Wybory do WRD na rok 2017

15 listopada zostaną przeprowadzone wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017.

Zgłoszone kandydatury:
1. Milena Koralnik
2. Bartłomiej Przybyszewski
3. Kamil Dydek

Wydziałowa Komisja Wyborcza, składająca się z  doktorantek:
Justyna Tomaszewska (justyna.tomaszewska@inmat.pw.edu.pl),
Justyna Zygmuntowicz (justyna.zygmuntowicz@inmat.pw.edu.pl),

przeprowadzi głosowanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141.

W przypadku braku możliwości udziału w głosowaniu 15 listopada 2016 prosimy o kontakt.

Wybory do WRD na rok 2017

Drodzy Doktoranci,

Jeśli chcecie zaangażować się w rozwój naukowo-badawczy Doktorantów oraz mieć realny wpływ na życie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gorąco zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2017.

Aplikacje należy wysyłać drogą e-mailową do 8 listopada 2016 r. do aktualnej Przewodniczącej WRD WIM – Joanny Szymańskiej (joanna.szymanska.pl@gmail.com).

Wykłady kursowe z chemii fizycznej

Wykłady kursowe z chemii fizycznej, IChF PAN (ul. Kasprzaka 44).

1) Kinetyka Chemiczna (w języku polskim) – prof. Zbigniew Karpiński; co czwartek poczynając od 27 października, godz. 15:00, sala „Akwarium” (konspekt w załączeniu Syllabus_Kinetyka).

2) Elektrochemia (w języku polskim) – dr Wojciech Nogala; co środę poczynając od 2 listopada, godz. 16:00, Aula IChF (konspekt w załączeniu Syllabus_Elektrochemia).

3) Thermodynamics (in English) – Professors Andrzej Poniewierski and Marcin Fiałkowski; every Tuesday, starting on November 8, 2016, 4 PM – 6 PM, „Akwarium” lecture hall (Polish syllabus attached Syllabus_Termodynamika).

4) „Structure of Matter” (in English) – Professors Zbigniew Kaszkur and Robert Nowakowski; every Monday and Friday, starting on November 4, 2016, 12 AM – 2 PM, ‚SNS’ lecture hall (syllabus attached Syllabus_Structure_of_matter).

Osoby zainteresowane uczęszczaniem na te zajęcia proszone są o zgłoszenia bezpośrednio do Wykładowców:
z.karpinski@uksw.edu.pl
wnogala@ichf.edu.pl
aponiewierski@ichf.edu.pl
zkaszkur@ichf.edu.pl

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 20 października 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków:

  • Listę rankingową do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Na polecenie dr hab. Inż. K.Lewensteina, prof. PW – Prorektora ds. Studiów ustalono liczbę Zwiększeń Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej:

I rok – 6; Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok- 5; Przyznano stypendium dla osób: 5773, 5970, 5768, 5971, 5769;

III rok – 4; Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5696, 5693;

IV rok – 5; Przyznano stypendium dla osób: 5382, 5384, 5230, 5383, 5379;

Na przedłużeniu – 7; Przyznano stypendium dla osób: 4683, 4842, 4676, 5029, 5030, 4672, 4841.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi 833 zł.

  • Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

I rok – Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok – Przyznano stypendium dla osób: 5970, 5971, 5979, 5976, 5973, 5977, 5978, 5975, 5974, 5968;

III rok – Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5692, 5688, 5235, 5687, 5695;

IV rok – Przyznano stypendium dla osób: 5383, 5384, 5377, 5382, 5381, 5379, 5376, 5375.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi:

I rok: 1600 zł

II rok: 1650 zł

III rok: 1700 zł

IV rok: 1750 zł.

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów – Joanny Szymańskiej, do 28 października 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).