Wszystkie wpisy, których autorem jest Monika Szczeniowska

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2017/2018, będzie trwała od 10 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie

Konkurs 2016

Akcja „Konkurs 2016” – Fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation”(Kanada) – informacje w załączeniu.

„Konkurs 2016” ma na celu wyłonienie polskich doktorantów, którzy otrzymają stypendium, w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

Wysokość stypendium wynosi CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich), może być ono przyznane dwukrotnie w dwóch kolejnych latach temu samemu doktorantowi.

Wypełniona aplikacja doktoranta oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W załączeniu:
1. Pismo Fundacji
2. Informacja dla doktorantów o akcji „Konkurs 2016”
3. Procedura składania wniosków / formularz
4. Informacja o Fundacji cmrsf.republika.pl/Fundacja

Rekrutacja

Na polecenie prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztofa Lewensteina Prorektora ds. Studiów, w ślad za formą tradycyjną, w załączeniu przesyłam skan pisma nr RD-46-16/600/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie i studia podyplomowe za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW od dnia 18 bm. wraz z załącznikami.

załącznik 1 do pisma RD dot. studiów doktoranckich

załącznik 2 do pisma RD rejestracja kandydatów na studia doktoranckie i studia podyplomowe

RD-46-16/600/2014 dot. Rejestracja internetowa SP i SD

OBR / Roche

OBR/Roche: Game Changing Innovation (GCI)

Can you imagine an innovation that could radically improve human health? Can you think of a groundbreaking technology that could revolutionize the whole healthcare industry in 10 to 20 years from now in a similar way that cars changed our views on transportation in the past century?

“This is your opportunity to identify and be part of a Game Changing Innovation (GCI) that can redefine our perspective on healthcare in the next 10-20 years”, Roche

Oxbridge Biotech Roundtable (OBR), as a global community bridging the gap between academia and industry and Roche, a world healthcare leader, are organising the „Game Changing Innovation” (GCI) competition that welcomes students with provocative ideas that challenge existing assumptions about healthcare. Share with us your ideas and you may not only win £5k (6000 EURO or 8000 USD) „Game Changing Innovation Prize”, but most importantly you have the opportunity to fly into Basel and pitch your idea directly to Roche executives.

To enter the competition you need to submit your ideas by 12 September 2014, either yourself or as a team at http://www.oxbridgebiotech.com/roche/gci/.

There is no cost to apply, and you may enter as many ideas as you like. We are wishing you the best of luck and looking forward to hearing the next big thing in healthcare.

Stypendium Ministra na rok akademicki 2014/2015

Informujemy, że w poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2014/2015.

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

Zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana wnioski, należy przekazać do Biura Spraw Studenckich w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06 października 2014 r.

9th International PhD Students and Young Scientists Conference

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów 9-tej edycji konferencji „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki” (Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology), która odbędzie się w dniach 22-24 września 2014 w Politechnice Warszawskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozesłanie informacji z zaproszeniem doudziału do doktorantów i młodych pracowników nauki.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Przewidziana jest specjalna zniżka dla uczestników z Politechniki Warszawskiej! Więcej informacji: www.conference.young-scientists.eu
Czytaj dalej 9th International PhD Students and Young Scientists Conference

Wykłady prof. Sabu Thomasa – CSZ PW

Zespół Centrum Studiów Zaawansowanych PW serdecznie zaprasza na wykłady prof. Sabu Thomasa.
Zajęcia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej szczegóły dotyczące wykładów:

  1. Bio inspired green micro and nanocomposites for the future
    21.05.2014, godz. 10:15, s. NT 144, Wydział Inżynierii Produkcji PW
  2. Polymer nanocomposites: recent advances
    10.06.2014, godz. 12:15, s. NT 144, Wydział Inżynierii Produkcji PW
    Prof. Sabu Thomas, International and Interuniversity Centre for Nanoscience and Nanotechnology Mahatma Gandhi University, Indie

plakat_VP_prof-Sabu-Thomas

Letnie Praktyki Badawcze

I faza zgłoszeń na Letnie Praktyki Badawcze dobiegła końca.

Rozpoczynamy drugi etap, w którym studenci i doktoranci mogą aplikować na LPB do 12.05.2014r.

Już po raz dziesiąty organizujemy Letnie Praktyki Badawcze dla studentów i doktorantów – interdyscyplinarne wakacyjne warsztaty wykorzystujące badania naukowe i matematyczny sposób myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych. Jest to unikatowa inicjatywa, za którą stoją instytucje takie jak: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Chcielibyśmy rozpropagować ideę praktyk wśród studentów i doktorantów polskich uczelni, dlatego też zwracamy się z prośbą o przekazanie oferty praktyk drogą mailową osobom potencjalnie zainteresowanym oraz jeśli to możliwe zamieszczenie na stronie internetowej biura informacji o X Letnich Praktykach Badawczych.

W załączeniu plakaty oraz informacja o praktykach.

Czytaj dalej Letnie Praktyki Badawcze