Wszystkie wpisy, których autorem jest Joanna Szymanska

Wynki wyborów do WRD

15 listopada 2016 w godz 9:30-16:00 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017. Głosowanie przebiegło na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

Wybory nadzorowała Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
-Justyna Tomaszewska,
-Justyna Zygmuntowicz.

W głosowaniu wzięło udział 34 doktorantów WIM PW. Oddano następującą ilość głosów:
-głosów ważnych 32,
-głosów nieważnych 2.
Od głosowania wstrzymało się 56 doktorantów.

W wyborach na Członków Wydziałowej Rady Doktorantów kandydowały następujące osoby:
– Bartłomiej Przybyszewski (uzyskane 22 głosy),
– Kamil Dydek (uzyskanych 18 głosów),
– Milena Koralnik (uzyskanych 17 głosów).

Wszyscy kandydaci uzyskali mandat do Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 14 listopada 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW,
w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Na polecenie dr hab. inż. Janusza Walo – Prorektora ds. Studenckich PW wysokość stypendium ustalono na kwotę 500 zł. Maksymalna liczba stypendiów przyznanych dla WIM PW wynosi 21.

Stypendium przyznano wnioskującym doktorantom: 5973, 5692, 5688, 5687, 5769, 5971, 5970, 5235, 5234, 5379, 5768, 5693, 5383, 5376, 5382, 5230, 5696, 5686, 5384, 5690, 5773

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie                       u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów –
Joanny Szymańskiej, do 18 listopada 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

Wybory do WRD na rok 2017

15 listopada zostaną przeprowadzone wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017.

Zgłoszone kandydatury:
1. Milena Koralnik
2. Bartłomiej Przybyszewski
3. Kamil Dydek

Wydziałowa Komisja Wyborcza, składająca się z  doktorantek:
Justyna Tomaszewska (justyna.tomaszewska@inmat.pw.edu.pl),
Justyna Zygmuntowicz (justyna.zygmuntowicz@inmat.pw.edu.pl),

przeprowadzi głosowanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141.

W przypadku braku możliwości udziału w głosowaniu 15 listopada 2016 prosimy o kontakt.

Wybory do WRD na rok 2017

Drodzy Doktoranci,

Jeśli chcecie zaangażować się w rozwój naukowo-badawczy Doktorantów oraz mieć realny wpływ na życie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gorąco zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2017.

Aplikacje należy wysyłać drogą e-mailową do 8 listopada 2016 r. do aktualnej Przewodniczącej WRD WIM – Joanny Szymańskiej (joanna.szymanska.pl@gmail.com).

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 20 października 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków:

  • Listę rankingową do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Na polecenie dr hab. Inż. K.Lewensteina, prof. PW – Prorektora ds. Studiów ustalono liczbę Zwiększeń Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej:

I rok – 6; Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok- 5; Przyznano stypendium dla osób: 5773, 5970, 5768, 5971, 5769;

III rok – 4; Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5696, 5693;

IV rok – 5; Przyznano stypendium dla osób: 5382, 5384, 5230, 5383, 5379;

Na przedłużeniu – 7; Przyznano stypendium dla osób: 4683, 4842, 4676, 5029, 5030, 4672, 4841.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi 833 zł.

  • Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

I rok – Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok – Przyznano stypendium dla osób: 5970, 5971, 5979, 5976, 5973, 5977, 5978, 5975, 5974, 5968;

III rok – Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5692, 5688, 5235, 5687, 5695;

IV rok – Przyznano stypendium dla osób: 5383, 5384, 5377, 5382, 5381, 5379, 5376, 5375.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi:

I rok: 1600 zł

II rok: 1650 zł

III rok: 1700 zł

IV rok: 1750 zł.

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów – Joanny Szymańskiej, do 28 października 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

 

Wykłady na Wydziale Chemicznym PW – semestr zimowy 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Wydział Chemiczny PW oferuje następujące wykłady dla doktorantów w semestrze zimowym 2016/2017:

1. Prof. nzw. dr hab. J. Cieśla, „Świat makrocząsteczek biologicznych”, 15 godz. (j. polski), 2 pkt. ECTS, piątki, godz. 8.15-10.00, Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75). Początek zajęć: pierwsza połowa semestru zimowego (7 spotkań)

2. Prof. dr hab. inż. Adam Proń, „Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics and biosciences” 30 godzin (j. ang), 10x3h,  (4 ECTS)
Rozpoczęcie zajęć: czwartek 06.10.2016godz. 15:15-18:00, sala nr 3, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75
Zapisy u p. Ewy Szczygieł: eszczygiel@ch.pw.edu.pl, (22) 234 75 74

KONKURS MIKROKOSMOS

Posiadasz ciekawe zdjęcia mikrostruktur – wyślij je na konkurs!

Koło Naukowe „Wakans” wraz z WRS WIM na prośbę Dziekana ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcia mikroświata (SEM, mikroskopia optyczna itd.) Zdjęcia wraz z krótkim opisem należy przesłać na adres: wimmikro@gmail.com do 15 kwietnia. Najlepsze prace zostaną wywieszona na Wydziale. Autor zwycięskiego zdjęcia zostanie wyróżniony nagrodą specjalną. Najlepsze prace zostaną wywieszone na Wydziale i posłużą do ozdobienia płotu UCB przy ulicy Bytnara.

WYNIKI WYBORÓW DO KOLEGIUM ELEKTORATÓW REKTORSKICH I DZIEKAŃSKICH

Szanowni Doktoranci,

W wyniku głosowania do kolegium Elektoratów Rektorskich i Dziekańskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przeprowadzonego 24.02.2016 r., mandat w wyborach do kolegium uzyskała Joanna Szymańska (26 głosów);

-głosów ważnych: 26,
-głosów nieważnych: 0,
-wstrzymało się od głosu: 0.

Wydziałowa Komisja Wyborcza,

Justyna Tomaszewska
Justyna Zygmuntowicz