Wszystkie wpisy, których autorem jest Milena Koralnik

Wyniki wyborów do WRD 2018

W dniach 08-10 listopada 2017 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2018. W głosowaniu wzięło udział 40 doktorantów WIM PW, oddając 78 ważnych głosów.

Mandat w wyborach do Wydziałowej Rady Doktorantów Inżynierii Materiałowej na kadencję 2018 otrzymały następujące osoby:
– Kamil Dydek (32 głosy),
– Bartłomiej Przybyszewski (29 głosów),
– Ewelina Rozbiegała (17 głosów).

Nowej Radzie życzymy owocnej pracy i wielu dobrych pomysłów!

Wybory WRD na kadencję 2018

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Zachęcamy do startu w wyborach osoby, które chcą zaangażować się w działanie na rzecz społeczności Doktorantów na naszym Wydziale oraz całej Uczelni, w kwestiach formalnych, naukowych i integracyjnych.
Apelujemy również do wszystkich Doktorantów o udział w głosowaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:
wrd.wim@gmail.com
do dnia 05.11.2017 do godz. 15.00.

W dniach 08-09.11.2017 Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Aleksandra Towarek (przewodnicząca) oraz mgr inż. Agata Sotniczuk, przeprowadzi na naszym Wydziale wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2018. Jeśli ktoś z Was w tych dniach nie będzie miał możliwości oddania głosu, zapraszamy do pok. H104 w budynku przy ul. Bytnara 25 w dniu 10.11.2017.

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii
Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 50 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu
Numer indeksu Suma punktów Stypendium
1 6238 40,00 I kategorii
2 4683 40,00
3 6050 34,79
4 5971 34,50
5 5230 34,39
6 5970 31,29
7 5382 30,69
8 5687 30,60
9 5978 30,45
10 4841 29,61 II kategorii
11 5234 28,51
12 6227 28,43
13 5384 27,57
14 5773 27,47
15 5376 26,69
16 6237 26,24
17 5030 25,81
18 5968 25,67
19 6230 24,07
20 5973 23,98
21 5694 23,37
22 4837 22,49
23 5969 21,59
24 5379 21,49
25 5375 21,43
26 5509 21,41
27 5769 21,31
28 5686 21,14
29 5696 20,64
30 6231 20,53
31 5035 20,37
32 5974 20,22
33 6233 19,34 III kategorii
34 5381 19,34
35 5976 19,06
36 4677 18,59
37 5768 18,41
38 5383 18,29
39 5975 18,19
40 5690 17,95
41 5693 17,11
42 5236 16,53
43 5377 16,41
44 5034 16,31
45 5771 16,14
46 5692 16,00
47 6229 15,08
48 6241 14,73
49 6228 14,63
50 5979 14,58
51 6240 14,01 nie przyznano
52 5770 13,96
53 6234 13,79
54 5235 13,26
55 5688 12,06
56 5233 11,67
57 6243 11,36

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 5 600 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Doktorantów dostępne są w Sekretariacie ds. Studiów
Doktoranckich oraz u Wydziałowej Rady Doktorantów.

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich
dostępne są u Pana prof. nzw. dr hab. inż. Jerzego Roberta
Sobieckiego – Prodziekana ds. Nauki WIM PW.

 

 

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono
Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim.
Stypendia przyznano 23 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu

                    Nr indeksu    Liczba punktów
1 6050 80,00
2 5510 80,00
3 5509 76,67
4 5773 53,22
5 5769 50,27
6 5768 50,25
7 6228 49,33
8 6231 49,33
9 6235 45,33
10 5770 41,14
11 6230 40,90
12 5230 40,00
13 5233 40,00
14 5771 36,55
15 6241 34,67
16 6240 33,17
17 6229 26,30
18 6242 26,17
19 6226 25,42
20 5231 28,33
21 4845 20,00
22 doktorant nowo przyjęty 10,30
23 doktorant nowo przyjęty 10,00