Archiwa kategorii: Aktualności

Stypendium dla najlepszych doktorantów r. ak. 2021/2022 – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w r. ak. 2021/2022:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6697 20,00
2 6591 8,19
3 6844 7,48
4 6782 6,72
5 6696 6,54
6 6590 6,21
7 6693 1,55

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w r.ak. 2021/2022 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Na podstawie § 3 ust. 4 oraz § 31 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na r.ak. 2021/2022, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 78/2021 Rektora PW z dnia 13 września 2021 r.,  oraz zgodnie z Decyzją nr 313/2021 Rektora PW z dn. 05 listopada 2021r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 800 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy. Kwoty wypacanych stypendiów mogą ulec zmianie od semestru letniego.

W dniach: 15 listopada 2021r. oraz 16 listopada 2021r. (w godz. 9.30-14.30) proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. T.Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!

Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej r. ak. 2021/2022 – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022:

Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 79,90 stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6697 184,50 stypendium przyznane
2 6590 71,10 stypendium przyznane
3 6591 70,60 stypendium przyznane
4 6782 64,90 stypendium przyznane
5 6696 50,10 stypendium nieprzyznane
6 6693 28,60 stypendium nieprzyznane
7 6695 27,00 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6232 217,40 stypendium przyznane
2 6502 209,50 stypendium przyznane
3 6050 208,10 stypendium przyznane
4 6238 186,30 stypendium przyznane
5 6241 154,60 stypendium przyznane
6 6505 154,20 stypendium przyznane
7 6501 132,70 stypendium nieprzyznane
8 6230 95,20 stypendium nieprzyznane
9 6228 70,00 stypendium nieprzyznane
10 6240 47,10 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Nauki, Prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego z dn. 22 października 2021r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres max 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35)

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy 2021/2022 – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 7 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6505 57,32
2 6782 57,03
3 6697 51,49
4 6693 47,63
5 6691 45,96
6 6696 45,44
7 6695 39,83

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 6 lub 12 miesięcy. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor PW.

Informacje o wysokości i okresie przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35)

Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w roku akademickim 2020/2021:

L.p. Numer Indeksu Punktacja Wynik
1 6502 20,00 stypendium przyznane
2 6501 10,64 stypendium przyznane
3 6505 7,92 stypendium przyznane
4 6696 7,56 stypendium przyznane
5 6697 5,06 stypendium przyznane
6 6591 4,66 stypendium przyznane
7 6590 2,86 stypendium przyznane
8 6693 1,38 stypendium przyznane

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2020/2021 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich, Dr. hab. inż.  Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, z dn. 16 listopada 2020r. oraz Decyzją nr 315/2020 Rektora PW z dn. 20 listopada 2020r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 680 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy. Kwoty wypacanych stypendiów mogą ulec zmianie od semestru letniego.

W dniu 01 grudnia 2020r. (w godz. 8.30-14.30) proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!

Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021:

Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 23,20 stypendium przyznane
2 6843 12,00 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6696 97,20 stypendium przyznane
2 6697 86,20 stypendium przyznane
3 6591 57,60 stypendium przyznane
4 6693 47,30 stypendium przyznane
5 6590 44,50 stypendium nieprzyznane
6 6782 17,50 stypendium nieprzyznane
7 6695 8,60 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6502 199,40 stypendium przyznane
2 6501 146,50 stypendium przyznane
3 6505 116,50 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6241 157,60 stypendium przyznane
2 5696 155,10 stypendium przyznane
3 5975 136,60 stypendium przyznane
4 6050 125,90 stypendium przyznane
5 5973 125,00 stypendium przyznane
6 6229 123,00 stypendium przyznane
7 6228 115,10 stypendium przyznane
8 6238 110,90 stypendium przyznane
9 6237 107,50 stypendium przyznane
10 6230 107,40 stypendium nieprzyznane
11 5978 105,90 stypendium nieprzyznane
12 5693 105,40 stypendium nieprzyznane
13 6226 88,30 stypendium nieprzyznane
14 5768 84,00 stypendium nieprzyznane
15 5969 83,30 stypendium nieprzyznane
16 5692 83,10 stypendium nieprzyznane
17 6227 80,30 stypendium nieprzyznane
18 6240 70,70 stypendium nieprzyznane
19 5974 63,00 stypendium nieprzyznane
20 5771 61,10 stypendium nieprzyznane
21 5976 43,40 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki z dn. 19 października 2020r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres max 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 20 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6697 60,96
2 6693 55,01
3 6696 53,97
4 6782 41,75
5 6695 38,36
6 6691 34,16
7 6501 70,57
8 6502 65,95
9 6505 49,64
10 5696 67,65
11 6228 50,51
12 6241 50,10
13 6226 50,02
14 5693 49,80
15 6230 49,24
16 6242 44,62
17 6229 41,75
18 6240 39,23
19 6235 26,14
20 6239 21,39

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 6 lub 12 miesięcy. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor PW.

Informacje o wysokości i okresie przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak od dnia 12.10.2020r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Wyniki stypendiów dla doktorantów przyznanych w ramach subwencji w 2020 roku

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Stypendia przyznano 30 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6502 34,52
2 6696 33,88
3 5973 33,84
4 6501 31,89
5 5693 31,16
6 5975 30,09
7 KD-161 30,00
8 KD-17 30,00
9 6591 28,95
10 5771 28,74
11 6050 28,36
12 6697 28,21
13 6238 28,12
14 6782 28,11
15 6230 27,47
16 5768 26,50
17 5696 26,45
18 5969 26,11
19 6237 25,71
20 5976 24,04
21 6241 23,07
22 6236 22,65
23 6228 22,61
24 6844 22,14
25 6240 21,74
26 5692 21,67
27 5978 20,05
28 6234 19,86
29 6227 17,66
30 6242 17,36

Informacje na temat przyznanych stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Umowy/porozumienia będą dostępne od 15.10.2020r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

Zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla doktorantów_ konkurs 2020

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2020 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów oraz zespołowych grantów dziekańskich.

Termin składania Wniosków
– do  05 października 2020  r. (poniedziałek) do godz. 12:00

Wnioski proszę przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) – bezpośrednio do Tatiany Erenc – Sędziak pokój 211.

P.S. Konkurs nie dotyczy Doktorantów wdrożeniowych.

Rekrutacja – Szkoła Doktorska nr 1

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW sem. zimowy r. ak. 2020/2021

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Szkoly-Doktorskie

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej 2020/2021: https://www.pw.edu.pl/pw/content/download/36128/218108/file/wykaz%20temat%C3%B3w%20badawczych_SD1.pdf

https://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rekrutacja-do-Szkol-Doktorskich-PW-sem.-zimowy-r.a.-2020-2021

Rekrutacja w systemie IRK krok po kroku

Registration in the IRK system step by step

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK (irk.pw.edu.pl) w terminie od 1 sierpnia 2020 r. (godz. 0.00) do 31 sierpnia 2020 r. (godz. 23.59).

>> Pełen harmonogram rekrutacji (Admission Schedule)

1. Pierwszy krok w systemie IRK – Utwórz konto
2. Następnie: Moje konto -> Formularze osobowe (należy wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzach Podstawowe dane osobowe, Adres i dane kontaktowe, Wykształcenie oraz Dodatkowe dane osobowe, w formularzu Zdjęcie należy wgrać swoje aktualne zdjęcie (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
3. Następnie: Rekrutacja -> należy wypełnić wymagane pola i wgrać wymagane dokumenty.
Uwaga: Przy tworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy wgrać zarówno dyplom, jak i suplement do dyplomu, a w przypadku ich braku – analogicznie zaświadczenie o wyniku egzaminu dyplomowego oraz zaświadczenie o wyniku ze studiów.
4. Po pomyślnym utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego należy przejść do sekcji Dokumenty i dalsze kroki, skąd należy pobrać, wydrukować oraz podpisać wymagane dokumenty, a następnie wgrać je do systemu.
5. Po utworzeniu zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie IRK należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny w systemie Moje konto -> Płatności.

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego odbywają się na podstawie opublikowanego na stronie Uczelni harmonogramu oraz wydawanych w tej sprawie komunikatów.

Zasady rekrutacji do Szkół Doktorskich PW

WUT Doctoral Schools Admission 2020/2021

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (do pobrania z systemu IRK)
 2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra (tymczasowo dopuszcza się złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu dyplomowego wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego).
 3. Suplement do dyplomu lub zaświadczenie o ocenie ze studiów wydane przez Dział Ewidencji Studentów lub dziekanat Wydziału dyplomującego.
 4. CV.
 5. List motywacyjny.
 6. Wykaz osiągnięć wskazujący na posiadane predyspozycje do pracy badawczej (wykaz publikacji, prezentacji na konferencjach, informacje o udziale w projektach, działalności w studenckim ruchu naukowym, uzyskanych nagrodach itp.).
 7. Kwestionariusz osobowy (do pobrania z systemu IRK).
 8. Oświadczenie o studiach doktoranckich (do pobrania z systemu IRK).
 9. Oświadczenie o zatrudnieniu (do pobrania z systemu IRK).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z systemu IRK).
 11. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł na indywidualne konto wygenerowane przez system rejestracji internetowej.

UWAGA: Rejestracja i opłata rekrutacyjna dotyczą ubiegania się o przyjęcie do danej Szkoły Doktorskiej. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie do kilku Szkół Doktorskich PW, należy osobno dokonać rejestracji i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Wszystkie wymagane dokumenty należy wgrać do systemu IRK, oryginały należało będzie dostarczyć w terminie wskazanym później.
W przypadku problemów technicznych z systemem rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl (Dział Obsługi Doktorantów) oraz 5999@pw.edu.pl (Centrum Informatyzacji), najlepiej załączając print screen napotkanego problemu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Doktorantów PW – dod@pw.edu.pl, tel. 234 6330 / 6404, lub z sekretarzami poszczególnych Szkół Doktorskich:

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (semestr zimowy 2020/2021) znajduje się w zakładkach poszczególnych Szkół Doktorskich.

Osoby, które biorą udział w konkursie na Doktorat wdrożeniowy IV, rejestrują się w systemie IRK dopiero po opublikowaniu wyników konkursu i w terminie wskazanym przez MNiSW.

WYNIKI _Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. uczelni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Wyniki:

lp Numer indeksu OCENA końcowa
1 5768 5.0
2 KD-160 5.0
3 6846 5.0
4 KD-161 5.0
5 6843 5.0
6 6696 5.0
7 6242 5.0
8 6697 4.5
9 6693 4.5
10 6844 4.5
11 6694 4.5
12 KD-17 4.5
13 6239 4.0
14 KD-15 4.0
15 6845
16 6225
17 5770
18 .

4 osoby  nie przesłały projektów dlatego nie mają na razie wystawionej oceny końcowej.

Informacje o ocenach cząstkowych dostępne są u T. Erenc-Sedziak tel. 87-35