Świat makrocząsteczek biologicznych

Uprzejmie informujemy, że do 15.04.2015 roku doktoranci WIM mogą się zapisać na wykład: Prof. J. Cieśla, „Świat makrocząsteczek biologicznych” 15 godz. (j. polski), 2 pkt. ECTS, czwartek, godz. 8.15-10.00, Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75).

Planowany początek zajęć (do uruchomienia wykładu niezbędne jest min. 15 osób) – 16 kwietnia 2015 r. (7 spotkań)

Pobierz: sylabus wykładu

Aknieta

Szanowny Doktorancie/Szanowna Doktorantko!

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest określenie skali zapotrzebowania na wsparcie, które będzie skierowane do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Każdy uczestnik badania będzie miał realny wpływ na przyszłą politykę finansową NCBR. Ankieta jest anonimowa, jej wyniki będą prezentowane tylko w formie zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 min. Wypełnić ankietę można pod adresem:

fluidsurveys.com/surveys/imapp/ncbr-v1

Celem wywiadu jest określenie sposobów wspierania działalności badawczo-rozwojowej rozumianej jako praca twórcza podejmowana celem zwiększenia zasobu wiedzy i znalezienia komercyjnych zastosowań dla tej wiedzy w postaci nowych lub zmienionych produktów, usług, procesów. Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 marca 2015 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za realizację badania dla NCBR – IMAPP, tel. 692 73 11 84, 22 390 53 11, cawi@imapp.pl

W załączeniu znajdą Państwo list uwierzytelniający.

Z wyrazami szacunku,
Zespół IMAPP odpowiedzialny za realizację badania dla NCBR

Pobierz: List uwierzytelniajacy NCBR

Warsztaty

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach Idea 2 Business, organizowanych w ramach projektu Bastion. Warsztaty skierowane są do aktywnych naukowców, realizujących własne projekty badawcze – doktorantów, postdoków, adiunktów, leaderów grup badawczych etc.

Liczba miejsc: 25
Termin: cztery kolejne piątki od 6 do 27 marca
Miejsce: WUM

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego

Z osobami zakwalifikowanymi do warsztatów skontaktujemy się mailowo.

Warsztaty trwają cztery pełne dni, nie ma możliwości przyjścia tylko w wybrane dni ponieważ będziemy pracować nad Waszymi, prawdziwymi projektami.