Staż post-doktorski

Politechnika Warszawska oraz Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorancki w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

Czas trwania stażu – od 6 do 12 miesięcy,
początek stażu 01.11.2015

Warunki:

  • Obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Fundacja Dekabana zapewnia zakwaterowanie, stypendium oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Aplikacje wraz z CV i wykazem dorobku w języku angielskim należy składać w terminie do 20 maja 2015 roku do przewodniczącego Komitetu Akademickiego ds. Programu Dekaban – prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, pok. 304

Pobierz: plakat

Ankieta

Celem badania Doktoranci 2015 jest całościowa analiza funkcjonowania studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Odpowiedzi są całkowicie anonimowe i posłużą tylko i wyłącznie do analizy statystycznej. Projekt powstaje w partnerstwie Instytutu Badań Ekonomiczno – Społecznych, Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich, Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, Fundacji Alumno. Raport z badań zostanie przesłany do instytucji związanych z nauką i szkolnictwem wyższym takich jak: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów a także zainteresowanych lokalnych i branżowych porozumień doktorantów, jak również samorządów uczelni.

Odnośnik do ankiety

Zespół badawczy projektu Doktoranci 2015

Informacje o partnerach projektu:
Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich dfup.pl
Instytut Badań Ekonomiczno – Społecznych ibes.org.pl
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS umcs.pl/../doktoranciwh
Fundacja Alumno alumno.org.pl

Panther

Projekt Panther jest skierowany do pracowników uczelni, doktorantów, Postdoców.
NIE MA WYMIANY STUDENCKIEJ.

UWAGA: Spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych dnia:

17 kwietnia 2015 roku (piątek)
godzina 14.15 do 15.15
Sala – NL325 w budynku Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Więcej o programie: panther.meil.pw.edu.pl