Rekrutacja

Do 19 października 2015 roku trwa rekrutacja dla doktorantów Politechniki Warszawskiej do Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR).

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych.

O przyjęciu kandydata na Program IKD-TR decyduje Rada Programu IKD-TR w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 23 października 2015 r. w godz. 10:00-13:00. Kandydaci zakwalifikowani do rozmów odtrzymają stosowną informację drogą elektroniczną.

Szczegóły znajdują się na http://cboib.pw.edu.pl/program-ikd-tr

Intensive Lecture Course

W terminie 23 października – 3 listopada 2015 odbędzie się cykl wykładów dla doktorantów pt. Intensive Lecture Course prowadzony przez Profesorów z NIMS w Japonii.

Udział w wykładach umożliwia zdobycie 4 punktów ECTS w ramach zaliczenia modułu anglojęzycznego – dotyczy to oczywiście tych z Państwa, którzy do tej pory nie zaliczali wykładów ILC w poprzednich latach.

Wykłady odbędą się w Sali Rady Wydziału oraz na Bytnara.

W załączeniu przesyłam plan zajęć oraz syllabus:
Intensive Lecture Course Schedule 2015
Lecture Mitarai 2015
Syllabus Watanabe
Syllabus Kitazawa