Dwie Konferencje

Uprzejmie informujemy o organizowanych dwóch Konferencjach dla Młodych Naukowców:

1. NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI Spojrzenie Młodych Naukowców
2. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW IV Edycja

Wszystkie informacje o konferencjach można znaleźć pod adresami:
1. http://www.doktorant.com.pl/nwdpn2016.html
2. http://www.doktorant.com.pl/dnd-iv-edycja.html

(do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) Rekrutacja do 17.02.2016

Konkurs 2016

Akcja „Konkurs 2016” – Fundacji „Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation”(Kanada) – informacje w załączeniu.

„Konkurs 2016” ma na celu wyłonienie polskich doktorantów, którzy otrzymają stypendium, w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

Wysokość stypendium wynosi CAD$4000.00 (dolarów kanadyjskich), może być ono przyznane dwukrotnie w dwóch kolejnych latach temu samemu doktorantowi.

Wypełniona aplikacja doktoranta oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W załączeniu:
1. Pismo Fundacji
2. Informacja dla doktorantów o akcji „Konkurs 2016”
3. Procedura składania wniosków / formularz
4. Informacja o Fundacji cmrsf.republika.pl/Fundacja