Rekrutacja do Programu IKD-TR

W imieniu Kierownika Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Pana prof. dr hab. inż Krzysztofa Kulpy uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.09.2016 r o godz. 11:00 w Pałacyku Rektorskim pok. nr 4 odbędzie się rekrutacja do Programu IKD-TR.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji:

1. Decyzja o przyjęciu na studia doktoranckie na wydziale PW

2. Wniosek o przyjęcie kandydata (w załączniku)

3. Portfolio (wyciąg z indeksu lub suplement do dyplomu, dokumenty poświadczające dodatkowe kompetencje- językowe, komputerowe itp., publikacje

4. Opinia opiekuna naukowego (w załączniku)

Dokumenty należy przesłać elektronicznie do 25.09.2016 r. na adres p.o. opiekuna administracyjnego Programu IKD-TR

– Barbary Bubicz

bbubicz@meil.pw.edu.pl

Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną powinny mieć ze sobą oryginał dokumentów.

Kontakt: Barbara Bubicz tel. 22 234 71 66