Wybory do WRD na rok 2017

Drodzy Doktoranci,

Jeśli chcecie zaangażować się w rozwój naukowo-badawczy Doktorantów oraz mieć realny wpływ na życie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gorąco zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury do Wydziałowej Rady Doktorantów na rok 2017.

Aplikacje należy wysyłać drogą e-mailową do 8 listopada 2016 r. do aktualnej Przewodniczącej WRD WIM – Joanny Szymańskiej (joanna.szymanska.pl@gmail.com).

Wykłady kursowe z chemii fizycznej

Wykłady kursowe z chemii fizycznej, IChF PAN (ul. Kasprzaka 44).

1) Kinetyka Chemiczna (w języku polskim) – prof. Zbigniew Karpiński; co czwartek poczynając od 27 października, godz. 15:00, sala „Akwarium” (konspekt w załączeniu Syllabus_Kinetyka).

2) Elektrochemia (w języku polskim) – dr Wojciech Nogala; co środę poczynając od 2 listopada, godz. 16:00, Aula IChF (konspekt w załączeniu Syllabus_Elektrochemia).

3) Thermodynamics (in English) – Professors Andrzej Poniewierski and Marcin Fiałkowski; every Tuesday, starting on November 8, 2016, 4 PM – 6 PM, „Akwarium” lecture hall (Polish syllabus attached Syllabus_Termodynamika).

4) „Structure of Matter” (in English) – Professors Zbigniew Kaszkur and Robert Nowakowski; every Monday and Friday, starting on November 4, 2016, 12 AM – 2 PM, ‚SNS’ lecture hall (syllabus attached Syllabus_Structure_of_matter).

Osoby zainteresowane uczęszczaniem na te zajęcia proszone są o zgłoszenia bezpośrednio do Wykładowców:
z.karpinski@uksw.edu.pl
wnogala@ichf.edu.pl
aponiewierski@ichf.edu.pl
zkaszkur@ichf.edu.pl

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 20 października 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW, w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków:

  • Listę rankingową do zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Na polecenie dr hab. Inż. K.Lewensteina, prof. PW – Prorektora ds. Studiów ustalono liczbę Zwiększeń Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Projakościowej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej:

I rok – 6; Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok- 5; Przyznano stypendium dla osób: 5773, 5970, 5768, 5971, 5769;

III rok – 4; Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5696, 5693;

IV rok – 5; Przyznano stypendium dla osób: 5382, 5384, 5230, 5383, 5379;

Na przedłużeniu – 7; Przyznano stypendium dla osób: 4683, 4842, 4676, 5029, 5030, 4672, 4841.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi 833 zł.

  • Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej:

I rok – Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów

II rok – Przyznano stypendium dla osób: 5970, 5971, 5979, 5976, 5973, 5977, 5978, 5975, 5974, 5968;

III rok – Przyznano stypendium dla osób: 5686, 5690, 5692, 5688, 5235, 5687, 5695;

IV rok – Przyznano stypendium dla osób: 5383, 5384, 5377, 5382, 5381, 5379, 5376, 5375.

Kwota stypendium w bieżącym r.ak. wynosi:

I rok: 1600 zł

II rok: 1650 zł

III rok: 1700 zł

IV rok: 1750 zł.

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów – Joanny Szymańskiej, do 28 października 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

 

Wykłady na Wydziale Chemicznym PW – semestr zimowy 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Wydział Chemiczny PW oferuje następujące wykłady dla doktorantów w semestrze zimowym 2016/2017:

1. Prof. nzw. dr hab. J. Cieśla, „Świat makrocząsteczek biologicznych”, 15 godz. (j. polski), 2 pkt. ECTS, piątki, godz. 8.15-10.00, Audytorium Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej PW (ul. Koszykowa 75). Początek zajęć: pierwsza połowa semestru zimowego (7 spotkań)

2. Prof. dr hab. inż. Adam Proń, „Recent progress in chemistry of nanomaterials: applications in electronics and biosciences” 30 godzin (j. ang), 10x3h,  (4 ECTS)
Rozpoczęcie zajęć: czwartek 06.10.2016godz. 15:15-18:00, sala nr 3, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75
Zapisy u p. Ewy Szczygieł: eszczygiel@ch.pw.edu.pl, (22) 234 75 74