Wynki wyborów do WRD

15 listopada 2016 w godz 9:30-16:00 przeprowadzono wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017. Głosowanie przebiegło na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW.

Wybory nadzorowała Wydziałowa Komisja Wyborcza w składzie:
-Justyna Tomaszewska,
-Justyna Zygmuntowicz.

W głosowaniu wzięło udział 34 doktorantów WIM PW. Oddano następującą ilość głosów:
-głosów ważnych 32,
-głosów nieważnych 2.
Od głosowania wstrzymało się 56 doktorantów.

W wyborach na Członków Wydziałowej Rady Doktorantów kandydowały następujące osoby:
– Bartłomiej Przybyszewski (uzyskane 22 głosy),
– Kamil Dydek (uzyskanych 18 głosów),
– Milena Koralnik (uzyskanych 17 głosów).

Wszyscy kandydaci uzyskali mandat do Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 14 listopada 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW,
w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Na polecenie dr hab. inż. Janusza Walo – Prorektora ds. Studenckich PW wysokość stypendium ustalono na kwotę 500 zł. Maksymalna liczba stypendiów przyznanych dla WIM PW wynosi 21.

Stypendium przyznano wnioskującym doktorantom: 5973, 5692, 5688, 5687, 5769, 5971, 5970, 5235, 5234, 5379, 5768, 5693, 5383, 5376, 5382, 5230, 5696, 5686, 5384, 5690, 5773

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie                       u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów –
Joanny Szymańskiej, do 18 listopada 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).

Wybory do WRD na rok 2017

15 listopada zostaną przeprowadzone wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów WIM PW na rok 2017.

Zgłoszone kandydatury:
1. Milena Koralnik
2. Bartłomiej Przybyszewski
3. Kamil Dydek

Wydziałowa Komisja Wyborcza, składająca się z  doktorantek:
Justyna Tomaszewska (justyna.tomaszewska@inmat.pw.edu.pl),
Justyna Zygmuntowicz (justyna.zygmuntowicz@inmat.pw.edu.pl),

przeprowadzi głosowanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW przy ul. Wołoskiej 141.

W przypadku braku możliwości udziału w głosowaniu 15 listopada 2016 prosimy o kontakt.