Wyniki stypendium

W wyniku obrad Komisji Stypendialnej, mających miejsce 14 listopada 2016 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW,
w porozumieniu z Dziekanem ustalono na podstawie złożonych wniosków Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Na polecenie dr hab. inż. Janusza Walo – Prorektora ds. Studenckich PW wysokość stypendium ustalono na kwotę 500 zł. Maksymalna liczba stypendiów przyznanych dla WIM PW wynosi 21.

Stypendium przyznano wnioskującym doktorantom: 5973, 5692, 5688, 5687, 5769, 5971, 5970, 5235, 5234, 5379, 5768, 5693, 5383, 5376, 5382, 5230, 5696, 5686, 5384, 5690, 5773

Wgląd do oceny wniosków stypendialnych możliwy będzie                       u Przewodniczącej Wydziałowej Rady Doktorantów –
Joanny Szymańskiej, do 18 listopada 2016 r (prośba o wcześniejszy kontakt tel lub e-mail).