Wyniki stypendium

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono
Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze letnim.
Stypendia przyznano 23 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu

                    Nr indeksu    Liczba punktów
1 6050 80,00
2 5510 80,00
3 5509 76,67
4 5773 53,22
5 5769 50,27
6 5768 50,25
7 6228 49,33
8 6231 49,33
9 6235 45,33
10 5770 41,14
11 6230 40,90
12 5230 40,00
13 5233 40,00
14 5771 36,55
15 6241 34,67
16 6240 33,17
17 6229 26,30
18 6242 26,17
19 6226 25,42
20 5231 28,33
21 4845 20,00
22 doktorant nowo przyjęty 10,30
23 doktorant nowo przyjęty 10,00