Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii
Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 50 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Miejsce
w rankingu
Numer indeksu Suma punktów Stypendium
1 6238 40,00 I kategorii
2 4683 40,00
3 6050 34,79
4 5971 34,50
5 5230 34,39
6 5970 31,29
7 5382 30,69
8 5687 30,60
9 5978 30,45
10 4841 29,61 II kategorii
11 5234 28,51
12 6227 28,43
13 5384 27,57
14 5773 27,47
15 5376 26,69
16 6237 26,24
17 5030 25,81
18 5968 25,67
19 6230 24,07
20 5973 23,98
21 5694 23,37
22 4837 22,49
23 5969 21,59
24 5379 21,49
25 5375 21,43
26 5509 21,41
27 5769 21,31
28 5686 21,14
29 5696 20,64
30 6231 20,53
31 5035 20,37
32 5974 20,22
33 6233 19,34 III kategorii
34 5381 19,34
35 5976 19,06
36 4677 18,59
37 5768 18,41
38 5383 18,29
39 5975 18,19
40 5690 17,95
41 5693 17,11
42 5236 16,53
43 5377 16,41
44 5034 16,31
45 5771 16,14
46 5692 16,00
47 6229 15,08
48 6241 14,73
49 6228 14,63
50 5979 14,58
51 6240 14,01 nie przyznano
52 5770 13,96
53 6234 13,79
54 5235 13,26
55 5688 12,06
56 5233 11,67
57 6243 11,36

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 5 600 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Doktorantów dostępne są w Sekretariacie ds. Studiów
Doktoranckich oraz u Wydziałowej Rady Doktorantów.

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla
Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich
dostępne są u Pana prof. nzw. dr hab. inż. Jerzego Roberta
Sobieckiego – Prodziekana ds. Nauki WIM PW.

 

 

Rekrutacja PW

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego Rekrutacja PW, rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku ak. 2017/2018, będzie trwała od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie

EUREKA

Pragniemy przypomnieć, że zbliżamy się do końca procesu rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, która odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej (50 km od Wrocławia).
Podczas konferencji zaprezentować można prace naukowo-badawcze, a także prace przeglądowe o charakterze naukowym, dotyczące zagadnień:

-inżynieryjnych,
-biologicznych,
-technicznych,
-medycznych i nauk o zdrowiu,
-humanistycznych,
-społecznych,
-przyrodniczych,
-nauk o ziemi,
-chemicznych,
-ekonomicznych,
-matematycznych,
-rolniczych.

Rejestracje należy dokonać do dnia 20.05.2017r.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.konferencja-eureka.pl

oraz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: link do formularza