Rozmowa kwalifikacyjna

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  • w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”
  • w ramach programu „Diamentowy Grant”
  • w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 14 września 2017 roku.

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć wymagane dokumenty u pani Moniki Szczeniowskiej, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.