Wybory WRD na kadencję 2018

Szanowni Koledzy i Koleżanki,
Zachęcamy do startu w wyborach osoby, które chcą zaangażować się w działanie na rzecz społeczności Doktorantów na naszym Wydziale oraz całej Uczelni, w kwestiach formalnych, naukowych i integracyjnych.
Apelujemy również do wszystkich Doktorantów o udział w głosowaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres:
wrd.wim@gmail.com
do dnia 05.11.2017 do godz. 15.00.

W dniach 08-09.11.2017 Wydziałowa Doktorancka Komisja Wyborcza w składzie mgr inż. Aleksandra Towarek (przewodnicząca) oraz mgr inż. Agata Sotniczuk, przeprowadzi na naszym Wydziale wybory do Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2018. Jeśli ktoś z Was w tych dniach nie będzie miał możliwości oddania głosu, zapraszamy do pok. H104 w budynku przy ul. Bytnara 25 w dniu 10.11.2017.

Wykłady

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego objętościowego metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej, stanu naprężenia i odkształcenia, miar odkształcenia plastycznego, zjawiska lokalizacji odkształceń plastycznych, anizotropii własności plastycznych materiału oraz warunki plastyczności. Szczegółowo omówione zostaną procesy walcowania, ciągnienia, kucia i wyciskania z uwzględnieniem geometrii kotliny odkształcenia, optymalnych parametrów poszczególnych procesów, tarcia i smarowania, urządzeń, narzędzi, oraz wyrobów i ich zastosowania.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr zimowy

Kształtowanie plastyczne wyrobów powłokowych z materiałów metalicznych

W ramach przedmiotu zostaną omówione zagadnienia z teorii i technologii kształtowania plastycznego blach z metali i stopów. Przedstawione będą informacje dotyczące klasyfikacji procesów przeróbki plastycznej blach, stan naprężenia i odkształcenia w procesach kształtowania plastycznego blach, ocena wytężenia materiału, wykresy stanu mechanicznego oraz prawo plastycznego płynięcia materiału anizotropowego. Szczegółowo omówione zostaną konwencjonalne procesy cięcia, gięcia, ciągnienia (wytłaczania, przetłaczania i wyciągania), oraz niekonwencjonalne procesy kształtowania przyrostowego – jednopunktowe i wielopunktowe kształtowanie blach, kształtowanie obrotowe, laserowe, wodą, z dużymi prędkościami. Zaprezentowane zostaną również metody wytwarzania z blach kształtowników otwartych i zamkniętych, Dodatkowo scharakteryzowane zostaną metody oceny jakości jednostkowych procesów i wyrobów uzyskiwanych w trakcie kształtowania blach z materiałów metalicznych (m.in. próby tłoczności i graniczne krzywe tłoczności, fotogrametria, tomografia, termowizja), a także komputerowe systemy doradcze i eksperckie.

Pobierz: Sylabus: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH semestr letni