REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE C.D.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku ak. 2018/2019, została przedłużona i będzie trwała do 7 września 2018 r.

Przypominamy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  • w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”
  • w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godz. 12.00

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć niezbędne dokumenty u p. Tatiany Erenc-Sędziak, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA DOKTORANCKIE

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”.

Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego roku akadem. 2018/2019, będzie trwała do 31 sierpnia 2018 r.

Informacja dostępna jest na stronie internetowej PW:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Rekrutacja-na-studia-doktoranckie