Oferta wykładu w semestrze zimowym

Zapraszamy na wykłady dla doktorantów
prowadzone przez  prof. dr hab. inż. Annę Boczkowską
pt.  „Zaawansowane kompozyty konstrukcyjne i funkcjonalne„,
15h (1 ECTS) – 5 spotkań po 3 godz.

Terminy wykładów:
19.11.2018r.
26.11.2018r.
10.12.2018r.
17.12.2018r.
07.01.2019r.

Godziny wykładów: 10.00-13.00

Wykłady będą odbywać się w Gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, ul. Wołoska 141, s. 215

Zapisy na zajęcia:
Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35, bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać również z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

 

Streszczenie:
Tytuł: Zaawansowane kompozyty konstrukcyjne i funkcjonalne

Kompozyty stanowią grupę materiałów, która cieszy się coraz szerszym zastosowaniem ze względu na ich unikatowe właściwości, takie jak wysoka wytrzymałość w odniesieniu do niskiej masy. Kompozyty wzmacniane włóknami, a zwłaszcza włóknem węglowym są coraz powszechniej stosowane w wielu dziedzinach gospodarki, w tym w lotnictwie, kosmonautyce i motoryzacji. Jednakże kompozyty mogą pełnić nie tylko funkcje konstrukcyjne, ale również mogą przewodzić ciepło, prąd elektryczny lub reagować w kontrolowany i odwracalny sposób na bodźce zewnętrzne. Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w tematykę zaawansowanych kompozytów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, omówienie podstaw ich funkcjonowania, zależności pomiędzy mikrostrukturą a właściwościami, a także pokazanie przykładów ich zastosowania. Wykład będzie obejmował podstawowe informacje na temat wytwarzania i właściwości polimerowych kompozytów włóknistych, w tym w szczególności kompozytów węglowych, struktur typu „sandwich”, wsparte przykładami ich zastosowania. Omówione zostaną także kompozyty o szczególnych właściwościach, jak na przykład kompozyty ablacyjne, kompozyty fotoniczne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi. Zostaną pokazane przykłady najnowszych badań nad rozwojem kompozytów przewodzących prąd elektryczny i ciepło. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu do kompozytów przewodzących nanonapełniaczy. Wśród kompozytów funkcjonalnych omówione zostaną również kompozyty magnetoreologiczne.  

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów doktoranckich

Szanowni Państwo,

w imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Jarosława Mizery

zapraszam serdecznie

na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019
w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych
i Materiałowych

Uroczystość odbędzie się 2 października 2018 roku o godzinie 15:00
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
ul. Ludwika Waryńskiego 1 w Warszawie (audytorium AI)

 

Program uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych:

 1. Hymn państwowy
 2. Powitanie Gości
 3. Wystąpienie JM Rektora PW – Prof. dr hab. inż. Jana Szmidta
 4. Wystąpienia Dziekanów Wydziałów tworzących Szkołę Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
 5. Immatrykulacja doktorantów
 6. Ogłoszenie otwarcia roku akademickiego 2018/2019 w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych
 7. Gaudeamus
 8. Wykład inauguracyjny Prof. dr hab. inż. Leona Gradonia pt. „Processing of nanostructured forms for catalysis”

Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 46 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Kategoria
1 5384 40,00 I kategoraia
2 5978 37,91
3 5230 37,00
4 5968 35,78
5 5234 35,67
6 6050 33,22
7 5973 31,13
8 6502 31,10
9 6591 30,00
10 5772 29,71 II kategoria
11 5694 28,26
12 6229 27,72
13 5382 26,75
14 6237 25,96
15 5970 25,94
16 6238 25,56
17 5379 25,07
18 5687 25,05
19 5381 24,85
20 6241 24,71
21 5768 24,70
22 6226 24,22
23 5686 23,99
24 5773 23,46
25 5969 23,22
26 6230 22,82
27 6501 22,18
28 5693 21,48
29 5771 20,91
30 5375 20,59
31 6227 20,39
32 5696 19,67 III kategoria
33 5690 19,31
34 5769 18,63
35 5509 18,49
36 6236 18,27
37 5695 17,63
38 5510 17,54
39 5975 17,46
40 6228 16,29
41 5692 15,74
42 6234 15,49
43 6242 13,88
44 5974 13,17
45 6240 12,83
46 5976 12,19

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 6 000 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla Doktorantów, Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

w dniu 1 października 2018r.
poniedziałek, o godz. 14.00
w auli im. Prof. Jerzego Witolda Wyrzykowskiego
w Gmachu Inżynierii Materiałowej
przy ul. Wołoskiej 141 w Warszawie

PROGRAM

 1. Hymn Państwowy
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału
 3. Immatrykulacja Studentów I Roku
 4. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu studentów
 5. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Doktorantów
 6. Wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 7. Wręczenie „Złotej Kredy” Nagrody Studentów dla Najlepszego Nauczyciela w Roku Akademickim 2017/2018
 8. Wręczenie Dyplomów dla Wyróżniających się Studentów
 9. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. Wręczenie Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów
 10. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 11. Wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału”
 12. Wykład Inauguracyjny Prof. dr. hab. inż. Leszka Blachy z Politechniki
  Śląskiej pt. „Jak Ślązok oszukoł Angoli”
 13. Gaudeamus Igitur

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Szanowni Państwo,

Informuję o możliwości składania wniosków dotyczących stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Link: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich u p. Tatiany Erenc-Sędziak w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 14.09.2018 r.

UWAGA! Wszystkie wnioski składane do Ministerstwa muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału, podpisane przez Dziekana oraz Rektora PW.