Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019

Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
mają zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI
ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

w dniu 1 października 2018r.
poniedziałek, o godz. 14.00
w auli im. Prof. Jerzego Witolda Wyrzykowskiego
w Gmachu Inżynierii Materiałowej
przy ul. Wołoskiej 141 w Warszawie

PROGRAM

 1. Hymn Państwowy
 2. Wystąpienie Dziekana Wydziału
 3. Immatrykulacja Studentów I Roku
 4. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu studentów
 5. Przemówienie Przedstawiciela Wydziałowej Rady Doktorantów
 6. Wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 7. Wręczenie „Złotej Kredy” Nagrody Studentów dla Najlepszego Nauczyciela w Roku Akademickim 2017/2018
 8. Wręczenie Dyplomów dla Wyróżniających się Studentów
 9. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej PW. Wręczenie Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów
 10. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 11. Wręczenie statuetek „Przyjaciel Wydziału”
 12. Wykład Inauguracyjny Prof. dr. hab. inż. Leszka Blachy z Politechniki
  Śląskiej pt. „Jak Ślązok oszukoł Angoli”
 13. Gaudeamus Igitur