Wyniki stypendiów przyznanych w ramach dotacji statutowej

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do stypendium finansowanego z
działalności statutowej dla doktorantów WIM PW.
Stypendia przyznano 46 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Kategoria
1 5384 40,00 I kategoraia
2 5978 37,91
3 5230 37,00
4 5968 35,78
5 5234 35,67
6 6050 33,22
7 5973 31,13
8 6502 31,10
9 6591 30,00
10 5772 29,71 II kategoria
11 5694 28,26
12 6229 27,72
13 5382 26,75
14 6237 25,96
15 5970 25,94
16 6238 25,56
17 5379 25,07
18 5687 25,05
19 5381 24,85
20 6241 24,71
21 5768 24,70
22 6226 24,22
23 5686 23,99
24 5773 23,46
25 5969 23,22
26 6230 22,82
27 6501 22,18
28 5693 21,48
29 5771 20,91
30 5375 20,59
31 6227 20,39
32 5696 19,67 III kategoria
33 5690 19,31
34 5769 18,63
35 5509 18,49
36 6236 18,27
37 5695 17,63
38 5510 17,54
39 5975 17,46
40 6228 16,29
41 5692 15,74
42 6234 15,49
43 6242 13,88
44 5974 13,17
45 6240 12,83
46 5976 12,19

Stypendium I kategorii – 1 500 zł
Stypendium II kategorii – 1 250 zł
Stypendium III kategorii – 1 000 zł

Grant Dziekański dla Doktorantów – 6 000 zł

Informacje na temat przyznanych Grantów Dziekańskich dla Doktorantów, Młodych Doktorów oraz Zespołowych Grantów Dziekańskich dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35