Spotkanie dotyczące programu BioLAB

Biuro Karier PW oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają na spotkanie dotyczące programu BioLAB. Program skierowany jest do studentów i doktorantów fizyki, chemii, biochemii, biologii, biotechnologii, farmacji itp. O programie opowie jego założyciel, Profesor Zygmunt Derewenda (University of Virginia).

Zapraszamy 17 listopada 2018 (sobota) do Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1), w godz. 13:00-14:00, sala nr 226.
Program BioLAB to roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Chicago, University of Virginia, Oklahoma Medical Research Foundation oraz University of Texas: Southwestern Medical Center.

Więcej informacji i ZAPISY: https://bk.pw.edu.pl/events/details/6906

Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2018/2019:

Lp.

Numer indeksu

Punkty

Decyzja

1

5693

254,27

stypendium przyznane
2

5973

224,80

stypendium przyznane
3

6241

218,00

stypendium przyznane
4

5968

184,40

stypendium przyznane
5

5772

176,13

stypendium przyznane
6

6229

150,00

stypendium przyznane
7

6505

136,00

stypendium przyznane
8

5696

129,07

stypendium przyznane
9

5771

128,00

stypendium przyznane
10

5690

126,67

stypendium przyznane
11

6050

120,00

stypendium przyznane
12

6238

109,00

stypendium przyznane
13

6237

108,80

stypendium przyznane
14

5773

97,20

stypendium przyznane
15

5978

96,67

stypendium przyznane
16

6226

92,40

stypendium przyznane
17

5970

92,00

stypendium przyznane
18

5975

91,20

stypendium przyznane
19

6502

74,40

stypendium nieprzyznane
20

6234

73,60

stypendium nieprzyznane
21

5768

73,33

stypendium nieprzyznane
22

5969

73,33

stypendium nieprzyznane
23

5769

72,00

stypendium nieprzyznane
24

6230

71,20

stypendium nieprzyznane
25

6227

67,60

stypendium nieprzyznane
26

6228

56,80

stypendium nieprzyznane
27

5692

56,00

stypendium nieprzyznane
28

6501

43,20

stypendium nieprzyznane
29

6591

38,55

stypendium nieprzyznane
30

5974

36,80

stypendium nieprzyznane
31

6242

35,20

stypendium nieprzyznane
32

6691

20,40

stypendium nieprzyznane
33

6697

14,73

stypendium nieprzyznane
34

6240

10,40

stypendium nieprzyznane
35

dokt. nowoprzyj.

10,33

stypendium nieprzyznane
36

6696

10,00

stypendium nieprzyznane
37

5976

8,00

stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich, prof. Janusza Walo, z dn. 29 października 2018r. oraz Zarządzeniem 32/2018 Rektora PW z dn. 19 września  2018r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 600 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35

Konkurs dla doktorantów CWM

Szanowni Państwo,
W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr CWM/PROM PW/2018/1 dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze.

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do dnia 20 listopada 2018 do godz. 16.00 w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres cwm@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM:  https://www.cwm.pw.edu.pl/PROM-PW

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom/o-programie

Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

Lista rankingowa do Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa doktorantów I roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6692 48,40 Stypendium przyznane
2 6591 46,30 Stypendium przyznane
3 6693 25,42 Stypendium przyznane
4 6697 17,10 Stypendium przyznane
5 6695 15,73 Stypendium przyznane
6 6691 15,25 Stypendium nieprzyznane
7 doktorant nowoprzyjęty 12,00 Stypendium nieprzyznane
8 6696 11,83 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6501 87,50 Stypendium przyznane
2 6502 69,30 Stypendium przyznane
3 6505 38,44 Stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 6241 186,73 Stypendium przyznane
2 6229 128,66 Stypendium przyznane
3 6050 115,68 Stypendium przyznane
4 6238 100,70 Stypendium przyznane
5 6237 100,20 Stypendium przyznane
6 6226 83,89 Stypendium nieprzyznane
7 6234 79,55 Stypendium nieprzyznane
8 6227 66,33 Stypendium nieprzyznane
9 6230 65,66 Stypendium nieprzyznane
10 6228 56,16 Stypendium nieprzyznane
11 6242 39,42 Stypendium nieprzyznane
12 6240 12,59 Stypendium nieprzyznane
13 6239 3,14 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 5973 204,93 Stypendium przyznane
2 5968 128,90 Stypendium przyznane
3 5771 118,50 Stypendium przyznane
4 5772 115,90 Stypendium przyznane
5 5970 101,55 Stypendium nieprzyznane
6 5978 96,17 Stypendium nieprzyznane
7 5975 96,00 Stypendium nieprzyznane
8 5773 81,20 Stypendium nieprzyznane
9 5768 73,60 Stypendium nieprzyznane
10 5769 66,12 Stypendium nieprzyznane
11 5969 62,00 Stypendium nieprzyznane
12 5770 40,98 Stypendium nieprzyznane
13 5974 38,50 Stypendium nieprzyznane
14 5976 17,40 Stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów Decyzja
1 5693 231,83 Stypendium przyznane
2 5686 192,63 Stypendium przyznane
3 5234 181,73 Stypendium przyznane
4 5384 168,50 Stypendium przyznane
5 5379 130,94 Stypendium przyznane
6 5230 126,83 Stypendium przyznane
7 5696 122,87 Stypendium przyznane
8 5382 107,40 Stypendium nieprzyznane
9 5381 104,10 Stypendium nieprzyznane
10 5694 94,90 Stypendium nieprzyznane
11 5687 82,53 Stypendium nieprzyznane
12 5690 82,20 Stypendium nieprzyznane
13 5692 52,80 Stypendium nieprzyznane
14 5509 30,40 Stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studiów z dn. 08 października 2018r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35