STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym.

Stypendia przyznano 37 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Punktacja Numer indeksu Decyzja
1 72,58 5693 stypendium przyznane
2 69,47 5970 stypendium przyznane
3 68,00 6501 stypendium przyznane
4 64,84 5973 stypendium przyznane
5 62,01 6241 stypendium przyznane
6 61,94 6237 stypendium przyznane
7 59,55 6238 stypendium przyznane
8 58,25 6229 stypendium przyznane
9 56,53 6226 stypendium przyznane
10 54,12 6234 stypendium przyznane
11 52,19 6502 stypendium przyznane
12 51,36 5968 stypendium przyznane
13 50,66 5978 stypendium przyznane
14 49,68 6230 stypendium przyznane
15 48,08 6228 stypendium przyznane
16 47,83 6691 stypendium przyznane
17 46,82 5975 stypendium przyznane
18 45,93 6232 stypendium przyznane
19 44,44 6692 stypendium przyznane
20 43,68 5694 stypendium przyznane
21 43,68 5696 stypendium przyznane
22 43,30 5690 stypendium przyznane
23 40,51 6243 stypendium przyznane
24 39,09 5976 stypendium przyznane
25 38,84 5974 stypendium przyznane
26 38,61 6693 stypendium przyznane
27 38,00 doktorant nowo przyjęty stypendium przyznane
28 37,82 6242 stypendium przyznane
29 36,00 6697 stypendium przyznane
30 34,94 5692 stypendium przyznane
31 33,98 5770 stypendium przyznane
32 33,56 6695 stypendium przyznane
33 33,33 6696 stypendium przyznane
34 31,67 5969 stypendium przyznane
35 28,89 6240 stypendium przyznane
36 28,63 6235 stypendium przyznane
37 28,01 6239 stypendium przyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 48/2013 Rektora PW z dn. 20 listopada 2013r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy w wysokości:
dla uczestników    I roku studiów doktoranckich – 1.600 zł
dla uczestników  II roku studiów doktoranckich – 1.650 zł
dla uczestników III roku studiów doktoranckich – 1.700 zł
dla uczestników IV roku studiów doktoranckich – 1.750 zł

Informacje na temat przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35