Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie cd.

Uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2018/2019, została przedłużona i będzie trwała
do 10 lutego 2019 r.

Przypominamy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW”  https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Dodatkowe informacje dostępne są równie na stronie www: http://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rejestracja-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  •  w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 12.00

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć niezbędne dokumenty u p. Tatiany Erenc-Sędziak, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

Oferta przedmiotów Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na semestr letni 2018/2019

1) Ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 2 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 3, 4 ,5 IV oraz 8, 9 ,10, 30 V

Terminy wykładów:
03.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
04.04.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
05.04.2019r.    godz. 10.00-15.00    AULA
08.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
09.05.2019r.    godz. 10.00-14.30    sala 215
10.05.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215
30.05.2019r.    godz. 13.00-15.00    sala 215

2) Szkła metaliczne jako nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik, WIM PW
(16h – 1 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141

Terminy wykładów:
21.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
28.03.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
04.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    AULA
11.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
25.04.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
16.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
23.05.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215
06.06.2019r.    godz. 12.15-14.00    sala 215

 

Zapisy na zajęcia:
Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 12.00, tel. 22-234-87-35, bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać również z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych PW

 

UWAGA!!

1)  Jeżeli zostanie uruchomiona na naszym Wydziale specjalność „BIOMATERIALS” (studia II stopnia, anglojęzyczne) od sem. letniego r.ak. 2018/2019  to wówczas w ofercie dla doktorantów pojawią się następujące przedmioty:
A) Advanced Technologies in Surface Engineering
B) Biomaterials 
C) Materials Design
D) International Accounting and Finance for Production

Informacje o przedmiotach i ewentualne zapisy na zajęcia bezpośrednio u Pana Dr hab. inż. Dariusza Oleszaka, prof. PW,  tel. 22-234-84-51

Rejestracja kandydatów na studia doktoranckie

Uprzejmie informujemy o obowiązku rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „Rekrutacja PW” https://rekrutacja.pw.edu.pl/

Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego roku ak. 2018/2019, będzie trwała od 14 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dla kandydatów na studia doktoranckie można znaleźć na stronie: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-III-stopnia-doktoranckie/Zasady-przyjec.

Dodatkowe informacje dostępne są równie na stronie www::http://doktoranci.inmat.pw.edu.pl/?page_id=18

http://www.wim.pw.edu.pl/Aktualnosci/Rejestracja-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Szanowni Państwo,
W imieniu Pana Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Edwarda Szłyka oraz Komitetu Organizacyjnego konferencji serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 16 – 18 czerwca 2019 roku w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym Bachotek k. Brodnicy.

Konferencja jest skierowana do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

Seminarium dedykowane jest szczególnie doktorantom, młodym pracownikom naukowym (do 35 roku życia), studentom posiadającym aspiracje naukowe, przedstawicielom kół naukowych, opiekunom i promotorom doktorantów.

Wszelkie informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.ksd.umk.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ksd@umk.pl.

Komitet Organizacyjny KSD
Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja DND VII

Zapraszamy na VII edycję KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania Naukowe Doktorantów.

http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vii-kontynuacja-projektu

Konferencja odbędzie się 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie oraz 14.04.2019 w Warszawie.

Konferencja ta daje możliwość zaprezentowania DOROBKU NAUKOWEGO i dokonań doktorantów, ale przede wszytkom umożliwia zdobycie cennych doświadczeń.