Stypendia z subwencji dla doktorantów_ konkurs 2019

Pan Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2019 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów.

Termin składania Wniosków
– do  20 sierpnia 2019 r. (wtorek).

Wnioski proszę przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) – bezpośrednio do Tatiany Erenc – Sędziak pokój 211.

P.S. Konkurs nie dotyczy Doktorantów wdrożeniowych.