Wyniki stypendiów przyznanych w ramach subwencji w 2019 roku

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Stypendia przyznano 30 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

L.P. Numer indeksu Suma uzyskanych punktów
1  6591 40,00
2  5234 39,88
3  6696 39,18
4  5693 33,15
5  5686 33,03
6  5978 31,15
7  6050 31,13
8  5973 30,91
9  5687 30,37
10  5771 30,18
11  5975 29,89
12  5696 28,95
13  6844 28,75
14  5694 27,27
15  6237 26,76
16  5969 26,71
17  6238 25,64
18  6590 25,48
19  6229 25,36
20  6230 24,73
21  5510 24,19
22  6226 24,17
23  6241 23,58
24  5970 21,76
25  5768 21,09
26  6236 21,06
27  5692 20,40
28  5770 20,38
29  6501 19,86
30  6228 19,46

      Informacje na temat przyznanych stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35