Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

Lista rankingowa do Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020:

Lista rankingowa doktorantów I roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 35,70 stypendium przyznane
2 6843 16,60 stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6591 99,10 stypendium przyznane
2 6697 73,60 stypendium przyznane
3 6692 40,00 stypendium przyznane
4 6696 39,00 stypendium przyznane
5 6590 37,50 stypendium przyznane
6 6693 31,20 stypendium nieprzyznane
7 6695 30,70 stypendium nieprzyznane
8 6691 25,50 stypendium nieprzyznane
9 6782 5,74 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6505 228,20 stypendium przyznane
2 6502 132,00 stypendium przyznane
3 6501 51,50 stypendium przyznane
4 6293 21,90 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6229 145,00 stypendium przyznane
2 6241 143,75 stypendium przyznane
3 6228 130,81 stypendium przyznane
4 6050 125,20 stypendium przyznane
5 6237 114,00 stypendium przyznane
6 6230 103,61 stypendium nieprzyznane
7 6234 101,50 stypendium nieprzyznane
8 6238 90,57 stypendium nieprzyznane
9 6226 85,18 stypendium nieprzyznane
10 6235 67,13 stypendium nieprzyznane
11 6242 46,54 stypendium nieprzyznane
12 6236 10,01 stypendium nieprzyznane
13 6240 9,21 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 5234 211,90 stypendium przyznane
2 5973 186,00 stypendium przyznane
3 5693 177,20 stypendium przyznane
4 5970 170,36 stypendium przyznane
5 5978 158,30 stypendium przyznane
6 5771 139,60 stypendium przyznane
7 5686 138,60 stypendium przyznane
8 5975 130,40 stypendium przyznane
9 5687 101,50 stypendium nieprzyznane
10 5692 92,30 stypendium nieprzyznane
11 5696 91,10 stypendium nieprzyznane
12 5969 86,50 stypendium nieprzyznane
13 5974 84,70 stypendium nieprzyznane
14 5690 76,70 stypendium nieprzyznane
15 5768 64,90 stypendium nieprzyznane
16 5976 43,70 stypendium nieprzyznane
17 5509 26,90 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studiów z dn. 17 października 2019r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 15.00, tel. 22-234-87-35

STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono     Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego dla doktorantów rozpoczynających studia w semestrze zimowym.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 35 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6505 81,00 stypendium przyznane
2 6697 71,24 stypendium przyznane
3 6696 65,44 stypendium przyznane
4 6501 64,21 stypendium przyznane
5 6238 63,37 stypendium przyznane
6 6229 63,26 stypendium przyznane
7 5970 62,86 stypendium przyznane
8 5693 62,18 stypendium przyznane
9 5973 58,84 stypendium przyznane
10 6230 58,16 stypendium przyznane
11 5978 57,46 stypendium przyznane
12 6692 57,41 stypendium przyznane
13 5975 56,68 stypendium przyznane
14 5692 56,01 stypendium przyznane
15 6695 53,15 stypendium przyznane
16 6234 52,42 stypendium przyznane
17 5696 52,02 stypendium przyznane
18 6502 49,69 stypendium przyznane
19 6226 49,16 stypendium przyznane
20 6237 48,20 stypendium przyznane
21 6228 45,84 stypendium przyznane
22 6693 44,07 stypendium przyznane
23 6241 43,32 stypendium przyznane
24 6691 42,68 stypendium przyznane
25 5976 42,01 stypendium przyznane
26 5690 41,76 stypendium przyznane
27 6242 41,52 stypendium przyznane
28 5974 41,46 stypendium przyznane
29 6232 41,22 stypendium przyznane
30 6235 40,55 stypendium przyznane
31 6782 38,19 stypendium przyznane
32 6236 37,65 stypendium przyznane
33 6240 31,91 stypendium przyznane
34 6243 31,44 stypendium przyznane
35 6239 25,07 stypendium przyznane

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sieprnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 12 miesięcy.

Informacje o wysokości przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak od dnia 22.10.2019r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

 

WYKŁAD pt. „Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle”

Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle (wykład + ćwiczenia)

Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 4 ECTS)

Wykłady będą odbywały się na WIM PW, ul. Wołoska 141
Terminy wykładów: 4-6 XI 2019, 2-4 XII 2019 oraz 07 I 2020 (zaliczenie)

Terminy wykładów:

pn 04.11.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  wykład
04.11.2019r.    godz. 14.00-16.00    sala 215  wykład
wt 05.11.2019r.    godz. 12.00-17.00    sala 215  ćwiczenia
śr 06.11.2019r.    godz. 10.00-15.00    sala 215  ćwiczenia
pn 02.12.2019r.    godz. 12.00-15.00    sala 101  wykład
02.12.2019r.    godz. 15.00-16.00    sala 215  wykład
wt 03.12.2019r.    godz. 12.00-18.00    sala 215  ćwiczenia
śr 04.12.2019r.    godz.   8.00-12.00    sala 215  ćwiczenia
wt 07.01.2019r.    godz. 12.00-14.00    sala 101  kolokwium

Zapisy w Sekretariacie Studiów Doktoranckich pok. 211, tylko bezpośrednio u T. Erenc-Sędziak (osobiście lub telefonicznie)