Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów WIM PW oraz w porozumieniu z Dziekanem WIM PW, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w roku akademickim 2019/2020:
Rok studiów Numer Indeksu Punktacja Wynik
1 6505 20,00 stypendium przyznane
2 6502 15,69 stypendium przyznane
3 6241 15,52 stypendium przyznane
4 6229 13,17 stypendium przyznane
5 6228 11,83 stypendium przyznane
6 6050 11,44 stypendium przyznane
7 6237 10,78 stypendium przyznane
8 6230 10,59 stypendium przyznane
9 6591 9,58 stypendium przyznane
10 6234 8,46 stypendium przyznane
11 6844 8,17 stypendium przyznane
12 6846 7,63 stypendium przyznane
13 6226 7,32 stypendium przyznane
14 6235 7,08 stypendium nieprzyznane
15 6843 6,94 stypendium nieprzyznane
16 6697 6,37 stypendium nieprzyznane
17 6238 6,23 stypendium nieprzyznane
18 6501 5,16 stypendium nieprzyznane
19 6692 4,12 stypendium nieprzyznane
20 6590 4,00 stypendium nieprzyznane
21 6242 3,59 stypendium nieprzyznane
22 6696 2,50 stypendium nieprzyznane
23 6691 1,37 stypendium nieprzyznane
24 6293 1,05 stypendium nieprzyznane
25 6240 0,72 stypendium nieprzyznane
26 6782 0,20 stypendium nieprzyznane
27 6236 0,16 stypendium nieprzyznane

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2019/2020 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studenckich, dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni z dn. 25 listopada 2019r. , decyzją Rektora prof. dr hab. inż. Krzysztofa Lewensteina z dnia 28 listopada 2019r. oraz Zarządzeniem 55/2019 Rektora PW z dn. 01 października 2019r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 500 zł/miesięcznie.

W dniach od 2-5 grudnia 2019r. proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Obowiązek założenia konta w PBN oraz powiązania go z ORCID i POL-on

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 76/2019 Rektora Politechniki z 14.10.2019r. został wprowadzony dla pracowników (naukowych, naukowo-technicznych) oraz doktorantów obowiązek  założenia konta w PBN oraz powiązania go z ORCID i POL-on  w  terminie do 30 listopada 2019 r.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/register

Załączam materiały instruktażowe w formacie PDF:

  • jak założyć konto w PBN (PDF)
  • jak powiązać ORCID z PBN i POL-on (PDF)
  • jakie są najczęściej popełniane błędy i gdzie można uzyskać wsparcie techniczne (PDF)

Następnie numery ORCID i powiązane proszę przesłać do T. Erenc-Sędziak, tj. PBN-ID: XXXXXXXX oraz Identyfikator Orcid: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Dział Obsługi Doktorantów

Dział Obsługi Doktorantów
GMACH „PAŁACYK”
ul. Koszykowa 80, pok. nr 1, 3, 4
00 – 008 Warszawa
tel.: +48 (22) 234 64 04, +48 (22) 234 63 30, e-mail:dod@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK 10.00 – 16.00
WTOREK 10.00 – 16.00
ŚRODA – ZAMKNIĘTE (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)
CZWARTEK 8.30 – 14.30
PIĄTEK 8.30 – 14.3

DOD obsługuje w zakresie:
– wystawiania zaświadczenia,
– wystawienia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej,
– wystawienia legitymacji ubezpieczeniowej (do wystawienia potrzebny jest wydruk potwierdzający odprowadzenie przez Uczelnię składek na ubezpieczenie zdrowotne, do uzyskania w Kwesturze PW, ul.Noakowskiego 20 kl. A, pok. 409)

POZOSTAŁE  INFORMACJE:
Sekretariat studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej nr 1
– Tatiana Erenc – Sędziak, WIM, pok. 211,
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 87–35