Stypendium dla najlepszych doktorantów r. ak. 2021/2022 – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w r. ak. 2021/2022:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6697 20,00
2 6591 8,19
3 6844 7,48
4 6782 6,72
5 6696 6,54
6 6590 6,21
7 6693 1,55

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w r.ak. 2021/2022 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Na podstawie § 3 ust. 4 oraz § 31 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na r.ak. 2021/2022, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 78/2021 Rektora PW z dnia 13 września 2021 r.,  oraz zgodnie z Decyzją nr 313/2021 Rektora PW z dn. 05 listopada 2021r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 800 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy. Kwoty wypacanych stypendiów mogą ulec zmianie od semestru letniego.

W dniach: 15 listopada 2021r. oraz 16 listopada 2021r. (w godz. 9.30-14.30) proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. T.Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!