XI Sympozjum KRAB

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE (www.krab.edu.pl) serdecznie zaprasza do udziału w XI Sympozjum KRAB,  Sympozjum odbędzie się w dniu 13 listopada 2014, w  Katowicach.
Gospodarzem Sympozjum będzie firma TAURON Polska Energia S.A.

Tematyka Sympozjum obejmie  m.in.

  1. Informacje o osiągnięciach polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE oraz w programie HORYZONT 2020.
  2. Informacje o narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych startujących w konkursach Programu HORYZONT 2020 i dyskusja nad barierami Programu HORYZONT 2020 w Polsce
  3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W trakcie Sympozjum przewidziane są m.in. wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE. Oprócz wykładów odbędą się sesje plakatowe. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania tytułów referatów ( do dnia 29 października) i  plakatów do prezentacji na sesjach. Oczekujemy również przedstawicieli krajowych Agencji finansujących Polską Naukę oraz laureatów Grantów ETC.

Dodaj komentarz