Staż post-doktorski

Politechnika Warszawska oraz Fundacja Dekaban ogłaszają konkurs na staż post-doktorancki w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

Czas trwania stażu – od 6 do 12 miesięcy,
początek stażu 01.11.2015

Warunki:

  • Obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Fundacja Dekabana zapewnia zakwaterowanie, stypendium oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Aplikacje wraz z CV i wykazem dorobku w języku angielskim należy składać w terminie do 20 maja 2015 roku do przewodniczącego Komitetu Akademickiego ds. Programu Dekaban – prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, pok. 304

Pobierz: plakat

Dodaj komentarz