Stypendia Ministra

Informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2015/2016. Link tutaj

Zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana wnioski, proszę przekazać do Biura Spraw Studenckich pok. 210 , Noakowskiego 18/20, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 08 października 2015r.

Dodaj komentarz