STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Szanowni Państwo,

Informuję o możliwości składania wniosków dotyczących stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Link: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich u p. Tatiany Erenc-Sędziak w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 14.09.2018 r.

UWAGA! Wszystkie wnioski składane do Ministerstwa muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału, podpisane przez Dziekana oraz Rektora PW.

Dodaj komentarz