ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na studia doktoranckie:

  •  w ramach studiów doktoranckich stacjonarnych

odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 12.00

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2019 roku wszyscy potencjalni kandydaci są zobowiązaniu złożyć niezbędne dokumenty u p. Tatiany Erenc-Sędziak, pok. 211.

Listy wymaganych dokumentów są wywieszone na stronie Wydziału w zakładce: studia – studia III stopnia – rekrutacja – niezbędne dokumenty.

Dodaj komentarz