Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

Lista rankingowa do Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020:

Lista rankingowa doktorantów I roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 35,70 stypendium przyznane
2 6843 16,60 stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6591 99,10 stypendium przyznane
2 6697 73,60 stypendium przyznane
3 6692 40,00 stypendium przyznane
4 6696 39,00 stypendium przyznane
5 6590 37,50 stypendium przyznane
6 6693 31,20 stypendium nieprzyznane
7 6695 30,70 stypendium nieprzyznane
8 6691 25,50 stypendium nieprzyznane
9 6782 5,74 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6505 228,20 stypendium przyznane
2 6502 132,00 stypendium przyznane
3 6501 51,50 stypendium przyznane
4 6293 21,90 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6229 145,00 stypendium przyznane
2 6241 143,75 stypendium przyznane
3 6228 130,81 stypendium przyznane
4 6050 125,20 stypendium przyznane
5 6237 114,00 stypendium przyznane
6 6230 103,61 stypendium nieprzyznane
7 6234 101,50 stypendium nieprzyznane
8 6238 90,57 stypendium nieprzyznane
9 6226 85,18 stypendium nieprzyznane
10 6235 67,13 stypendium nieprzyznane
11 6242 46,54 stypendium nieprzyznane
12 6236 10,01 stypendium nieprzyznane
13 6240 9,21 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 5234 211,90 stypendium przyznane
2 5973 186,00 stypendium przyznane
3 5693 177,20 stypendium przyznane
4 5970 170,36 stypendium przyznane
5 5978 158,30 stypendium przyznane
6 5771 139,60 stypendium przyznane
7 5686 138,60 stypendium przyznane
8 5975 130,40 stypendium przyznane
9 5687 101,50 stypendium nieprzyznane
10 5692 92,30 stypendium nieprzyznane
11 5696 91,10 stypendium nieprzyznane
12 5969 86,50 stypendium nieprzyznane
13 5974 84,70 stypendium nieprzyznane
14 5690 76,70 stypendium nieprzyznane
15 5768 64,90 stypendium nieprzyznane
16 5976 43,70 stypendium nieprzyznane
17 5509 26,90 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Studiów z dn. 17 października 2019r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 15.00, tel. 22-234-87-35

Dodaj komentarz