Dział Obsługi Doktorantów

Dział Obsługi Doktorantów
GMACH „PAŁACYK”
ul. Koszykowa 80, pok. nr 1, 3, 4
00 – 008 Warszawa
tel.: +48 (22) 234 64 04, +48 (22) 234 63 30, e-mail:dod@pw.edu.pl

Godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK 10.00 – 16.00
WTOREK 10.00 – 16.00
ŚRODA – ZAMKNIĘTE (DZIEŃ WEWNĘTRZNY)
CZWARTEK 8.30 – 14.30
PIĄTEK 8.30 – 14.3

DOD obsługuje w zakresie:
– wystawiania zaświadczenia,
– wystawienia legitymacji uczestnika studiów doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej,
– wystawienia legitymacji ubezpieczeniowej (do wystawienia potrzebny jest wydruk potwierdzający odprowadzenie przez Uczelnię składek na ubezpieczenie zdrowotne, do uzyskania w Kwesturze PW, ul.Noakowskiego 20 kl. A, pok. 409)

POZOSTAŁE  INFORMACJE:
Sekretariat studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej nr 1
– Tatiana Erenc – Sędziak, WIM, pok. 211,
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 87–35

Dodaj komentarz