Zespołowe granty dziekańskie i stypendia z subwencji dla doktorantów_ konkurs 2020

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej PW ogłasza Konkurs w ramach dotacji z subwencji na 2020 rok na sfinansowanie badań naukowych w formie stypendiów dla doktorantów oraz zespołowych grantów dziekańskich.

Termin składania Wniosków
– do  05 października 2020  r. (poniedziałek) do godz. 12:00

Wnioski proszę przesyłać elektronicznie na adres: Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
oraz dostarczyć w formie papierowej (podpisane) – bezpośrednio do Tatiany Erenc – Sędziak pokój 211.

P.S. Konkurs nie dotyczy Doktorantów wdrożeniowych.

Dodaj komentarz