Wyniki stypendiów dla doktorantów przyznanych w ramach subwencji w 2020 roku

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do stypendium finansowanego z subwencji dla doktorantów WIM PW.

Stypendia przyznano 30 Doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6502 34,52
2 6696 33,88
3 5973 33,84
4 6501 31,89
5 5693 31,16
6 5975 30,09
7 KD-161 30,00
8 KD-17 30,00
9 6591 28,95
10 5771 28,74
11 6050 28,36
12 6697 28,21
13 6238 28,12
14 6782 28,11
15 6230 27,47
16 5768 26,50
17 5696 26,45
18 5969 26,11
19 6237 25,71
20 5976 24,04
21 6241 23,07
22 6236 22,65
23 6228 22,61
24 6844 22,14
25 6240 21,74
26 5692 21,67
27 5978 20,05
28 6234 19,86
29 6227 17,66
30 6242 17,36

Informacje na temat przyznanych stypendiów w ramach subwencji dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Umowy/porozumienia będą dostępne od 15.10.2020r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

 

Dodaj komentarz