STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 20 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6697 60,96
2 6693 55,01
3 6696 53,97
4 6782 41,75
5 6695 38,36
6 6691 34,16
7 6501 70,57
8 6502 65,95
9 6505 49,64
10 5696 67,65
11 6228 50,51
12 6241 50,10
13 6226 50,02
14 5693 49,80
15 6230 49,24
16 6242 44,62
17 6229 41,75
18 6240 39,23
19 6235 26,14
20 6239 21,39

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 6 lub 12 miesięcy. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor PW.

Informacje o wysokości i okresie przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak od dnia 12.10.2020r.

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Dodaj komentarz