Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej – wyniki

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021:

Lista rankingowa doktorantów II roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 23,20 stypendium przyznane
2 6843 12,00 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6696 97,20 stypendium przyznane
2 6697 86,20 stypendium przyznane
3 6591 57,60 stypendium przyznane
4 6693 47,30 stypendium przyznane
5 6590 44,50 stypendium nieprzyznane
6 6782 17,50 stypendium nieprzyznane
7 6695 8,60 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6502 199,40 stypendium przyznane
2 6501 146,50 stypendium przyznane
3 6505 116,50 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6241 157,60 stypendium przyznane
2 5696 155,10 stypendium przyznane
3 5975 136,60 stypendium przyznane
4 6050 125,90 stypendium przyznane
5 5973 125,00 stypendium przyznane
6 6229 123,00 stypendium przyznane
7 6228 115,10 stypendium przyznane
8 6238 110,90 stypendium przyznane
9 6237 107,50 stypendium przyznane
10 6230 107,40 stypendium nieprzyznane
11 5978 105,90 stypendium nieprzyznane
12 5693 105,40 stypendium nieprzyznane
13 6226 88,30 stypendium nieprzyznane
14 5768 84,00 stypendium nieprzyznane
15 5969 83,30 stypendium nieprzyznane
16 5692 83,10 stypendium nieprzyznane
17 6227 80,30 stypendium nieprzyznane
18 6240 70,70 stypendium nieprzyznane
19 5974 63,00 stypendium nieprzyznane
20 5771 61,10 stypendium nieprzyznane
21 5976 43,40 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki z dn. 19 października 2020r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres max 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich czynny:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35

Dodaj komentarz