Stypendium dla najlepszych doktorantów – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce  w roku akademickim 2020/2021:

L.p. Numer Indeksu Punktacja Wynik
1 6502 20,00 stypendium przyznane
2 6501 10,64 stypendium przyznane
3 6505 7,92 stypendium przyznane
4 6696 7,56 stypendium przyznane
5 6697 5,06 stypendium przyznane
6 6591 4,66 stypendium przyznane
7 6590 2,86 stypendium przyznane
8 6693 1,38 stypendium przyznane

Listę  stypendium dla najlepszych doktorantów za wyniki w nauce w roku akademickim 2020/2021 ostatecznie akceptuje i zatwierdza Rektor PW.

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich, Dr. hab. inż.  Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, z dn. 16 listopada 2020r. oraz Decyzją nr 315/2020 Rektora PW z dn. 20 listopada 2020r., stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane w wysokości 680 zł/miesięcznie na okres 10 miesięcy. Kwoty wypacanych stypendiów mogą ulec zmianie od semestru letniego.

W dniu 01 grudnia 2020r. (w godz. 8.30-14.30) proszę o odbiór ostatecznej Decyzji w sprawie przyznania/odmowy stypendium w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak

ODBIÓR DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY PRZYZNANEGO STYPENDIUM !!!!

Dodaj komentarz