STYPENDIUM DOKTORANCKIE – semestr zimowy 2021/2022 – WYNIKI_LISTA RANKINGOWA

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do Stypendium Doktoranckiego.

Stypendia zarekomendowano do przyznania 7 doktorantom, zgodnie z Rankingiem:

Lp. Numer indeksu Punktacja
1 6505 57,32
2 6782 57,03
3 6697 51,49
4 6693 47,63
5 6691 45,96
6 6696 45,44
7 6695 39,83

Zgodnie z Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. oraz Zarządzeniem 32/2019 Rektora PW z dn. 05 lipca 2019r. stypendium doktoranckie jest przyznawane na okres 6 lub 12 miesięcy. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Rektor PW.

Informacje o wysokości i okresie przyznanego Stypendium doktoranckiego dostępne są w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35)

Dodaj komentarz