Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej r. ak. 2021/2022 – WYNIKI

W wyniku obrad Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Inżynierii Materiałowej, na podstawie złożonych wniosków stypendialnych ustalono Listę rankingową do zwiększenia Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2021/2022:

Lista rankingowa doktorantów III roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6844 79,90 stypendium przyznane
Lista rankingowa doktorantów IV roku
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6697 184,50 stypendium przyznane
2 6590 71,10 stypendium przyznane
3 6591 70,60 stypendium przyznane
4 6782 64,90 stypendium przyznane
5 6696 50,10 stypendium nieprzyznane
6 6693 28,60 stypendium nieprzyznane
7 6695 27,00 stypendium nieprzyznane
Lista rankingowa doktorantów „na przedłużeniu”
Lp. Numer indeksu Punktacja Decyzja
1 6232 217,40 stypendium przyznane
2 6502 209,50 stypendium przyznane
3 6050 208,10 stypendium przyznane
4 6238 186,30 stypendium przyznane
5 6241 154,60 stypendium przyznane
6 6505 154,20 stypendium przyznane
7 6501 132,70 stypendium nieprzyznane
8 6230 95,20 stypendium nieprzyznane
9 6228 70,00 stypendium nieprzyznane
10 6240 47,10 stypendium nieprzyznane

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Nauki, Prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego z dn. 22 października 2021r. oraz Zarządzeniem 36/2015 Rektora PW z dn. 31 sierpnia 2015r. , Zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z dotacji projakościowej  jest przyznawane w wysokości 833 zł/miesięcznie na okres max 12 miesięcy.

Informacje na temat przyznanego Zwiększenia Stypendium Doktoranckiego dostępne są również w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, osobiście u p. Tatiany Erenc-Sędziak (poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 14.00, tel. 22-234-87-35)

Dodaj komentarz