Przewód doktorski

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO OTWARCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • życiorys naukowy w trzeciej osobie
 • spis publikacji (aktualny)
 • spis konferencji, w których brano udział
 • spis projektów, w których brano udział
 • informacja zawierająca: temat pracy doktorskiej, obszar wiedzy,
  dziedzinę wiedzy, dyscyplinę naukową oraz dyscyplinę dodatkową (na WIM jest to przeważnie ekonomia lub filozofia)
 • wydrukowana prezentacja z seminarium przedotwarciowego zatytułowana „Koncepcja rozprawy doktorskiej”, gdzie m.in. znajdują się: cel, tezy itp.
 • odpis dyplomu
 • opinia opiekuna naukowego o pracy naukowej doktoranta
 • podanie do Rady Wydziału, w którym należy umieścić również prośbę o wyznaczenie promotora pomocniczego (jeżeli takowy będzie) i prośbę o napisanie pracy w języku angielskim (jeśli dotyczy)

  Wszystkie dokumenty z ostateczną wersją tytułu pracy doktorskiej proszę przynieść  min dwa tygodnie przed terminem Rady Wydziału, na której będzie otwarcie.

 

DOKUMENTY  WYMAGANE  DO ZAMKNIĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 • zbindowana praca doktorska
 • wstępna ocena rozprawy doktorskiej (przygotowana przez promotora – 1 1/2 strony)
 • podanie do Rady Wydziału o powołanie Komisji Egzaminacyjnej (Promotor występuje + podpis promotora)
 • propozycja 2 recenzentów (spoza Wydziału) – w porozumieniu z promotorem (podać nazwę Wydziału oraz nazwę Uczelni/Instytutu Recenzenta, dane kontaktowe)
 • podanie do Rady Wydziału z informacją o propozycjach recenzentów (Promotor występuje + podpis promotora)
 • egzaminy doktorskie: we wszystkich 3 komisjach przewodniczący jest ten sam:
  a) wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej – (egzamin kierunkowy) – wybrać: przewodniczącego oraz 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem; promotor wchodzi w skład Komisji obligatoryjnie jako 3 członek Komisjib) filozofia lub ekonomia (do wyboru) – (egzamin dodatkowy) – wybrać: 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem
  c) język obcy – wybrać: 2 członków Komisji egzaminacyjnej (w tym jeden z członków jest egzaminatorem) – w porozumieniu z promotorem
 • opracować zakres egzaminu kierunkowego
 • aktualny spis publikacji, konferencji, patentów, spis projektów w których uczestniczy/ł doktorant itp. – na oddzielnych kartkach
 • proszę przekazywać informacja o terminach i godzinach egzaminów doktorskich min 7 dni przed  dbyciem wyznaczonego egzaminu – bezpośrednio do mnie.

Wszystkie dokumenty proszę przynieść min dwa tygodnie przed terminem Rady Wydziału, na której będzie zamknięcie.

 

W razie niejasności, proszę o kontakt.
Tatiana Erenc – Sędziak

Tatiana.Erenc@pw.edu.pl
tel. 22-234-87-35

 

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW