Doktoranci

LISTA DOKTORANTÓW WIM PW
na dzień 01 października 2017 roku

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW

I ROK

 1. Anna Polnik
 2. Brygida Zimowska
 3. Tomasz Krzaczek
 4. Mariusz Karpiński
 5. Karol Zyśk
 6. Mark Fedorov
 7. Dominik Nowakowski

II ROK

 1. Paulina Kamińska
 2. Ewa Walejewska
 3. Monika Wieczorek
 4. Dorota Kubacka
 5. Samih Haj Ibrahim
 6. Rafał Nowaczyński
 7. Agnieszka Chmielewska
 8. Marta Ciemiorek

III ROK

 1. Robert Baron
 2. Marcin Zemła
 3. Mateusz Koralnik
 4. Milena Koralnik
 5. Aleksandra Towarek
 6. Monika Pastuszak
 7. Donata Kuczyńska
 8. Agata Sotniczuk
 9. Chiara Rinoldi
 10. Kamil Majchrowicz
 11. Maciej Łojkowski
 12. Joanna Szymańska
 13. Żaneta Kublik

IV ROK

 1. Alicja Kosik
 2. Anna Matras
 3. Agata Kowalska

V ROK

 1. Franciszek Dąbrowski
 2. Maciej Giżyński
 3. Mateusz Grybczuk
 4. Marta Lipińska
 5. Karol Szlązak
 6. Kamil Czelej
 7. Anna Jastrzębska
 8. Barbara Romelczyk
 9. Katarzyna Nowak
 10. Katarzyna Zalewska-Wierzbicka

VI ROK

 1. Karol Ćwieka
 2. Piotr Smektała
 3. Przemysław Suchecki
 4. Katarzyna Balke

 

ZAKŁAD MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH I POLIMEROWYCH

I ROK

 1. Ewelina Rozbiegała
 2. Anita Rozmysłowska

II ROK

 1. Bartłomiej Przybyszewski
 2. Mateusz Petrus
 3. Kamil Dydek

III ROK

 1. Paula Łada

IV ROK

 1. Tomasz Cygan
 2. Monika Auguścik
 3. Kamila Pietrzak
 4. Milena Leszczyńska

V ROK

 1. Justyna Zygmuntowicz
 2. Milena Kurkowska

 VI ROK

 1. Paulina Latko-Durałek

 

 ZAKŁAD MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I FUNKCJONALNYCH

I ROK

 1. ŁukaszŻrodowski

II ROK

 1. Łukasz Pawliszak
 2. Marcin Pucha
 3. Paulina Nakonieczna
 4. Artur Lachowski

 III ROK

———————-

 IV ROK

 1. Konrad Cymerman

V ROK

 1. Mateusz Szymański

 VI ROK

 1. Tomasz Giżyński
 2. Agnieszka Zielińska

 

ZAKŁAD INŻYNIERII POWIERZCHNI

I ROK

 1. Krzysztof Chmielarz

II ROK

 1. Kamil Bochra
 2. Bartosz Wicher
 3. Karolina Zadrożna

III ROK

 1. Adam Zych
 2. Konrad Uściński

IV ROK

 1. Kamil Wasiluk

V ROK

 1. Justyna Witkowska
 2. Konrad Kowalczyk
 3. Krzysztof Wasiak

VI ROK

 1. Beata Kucharska

 

OPIEKUNOWIE Z INNYCH OŚRODKÓW NAUKOWYCH

I ROK

—————

II ROK

 1. Agnieszka Chodara

opiekun naukowy – prof. dr hab. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

 1. Maria Małysa

opiekun naukowy – prof. dr hab. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

III ROK

 1. Sylwia Dąbrowska

opiekun naukowy – prof. dr hab. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

IV ROK

 1. Julia Rogowska-Tylman

opiekun naukowy – prof. dr hab. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

 1. Elżbieta Pietrzykowska

opiekun naukowy – prof. dr hab. Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

 

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW