Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

Przewodniczący: mgr inż. Kamil Dydek

  • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski
  • mgr inż. Ewelina Rozbiegała

Kontakt: wrd.wim@gmail.com
Grupa Dyskusyjna: link

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW