Skład Wydziałowej Rady Doktorantów

Przewodniczący: mgr inż. Kamil Dydek

  • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski – członek
  • mgr inż. Anna Czajka – członek

Kontakt: wrd.wim@gmail.com
Grupa Dyskusyjna: link

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW