NIMS

NIMS

National Institute for Materials Science, Tsukuba (Japonia)

O programie

 • wymagane ukończenie studiów magisterskich na kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego: płynnie w mowie i piśmie
 • wybór uczestników programu będzie dokonywany zarówno przez przedstawicieli Politechniki Warszawskiej jak i National Institute for Materials Science
 • rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona zarówno przez pracowników Politechniki Warszawskiej jak i National Institute for Materials Science (telekonferencja)
 • maksymalnie 3 studentów na rok
 • przyjęty kandydat będzie miał status doktoranta Politechniki Warszawskiej
 • system podwójnego promotora: z Polski i Japonii
 • finansowe wsparcie z National Institute for Materials Science – ok. 115 000 yenów/miesiąc
 • strona japońska zapewnia przelot klasą ekonomiczną (lot Polska – Japonia – Polska)
 • opłacone zakwaterowanie w hotelu dla wizytujących naukowców – Ninomiya House (www.jsthouse.com/ninomiya)
 • dostęp do najnowocześniejszej aparatury badawczej
 • praca w międzynarodowym środowisku z najlepszymi specjalistami z inżynierii materiałowej

Punkty programu

 • I rok studiów: Politechnika Warszawska
 • II i III rok studiów: National Institute for Materials Science
 • powrót do Polski: zakończenie studiów
 • pisanie i obrona rozprawy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej

Rekrutacja

 • wypełnienie świadectwa kwalifikacji dla japońskiego urzędu imigracyjnego
 • życiorys i list motywacyjny – Biuro Programu na Politechnice Warszawskiej i/lub National Institute for Materials Science (po angielsku)
 • przygotowanie prezentacji na telekonferencje – przynajmniej 2 tygodnie przed rozmową wymagany jest kontakt pomiędzy promotorem z Politechniki Warszawskiej a promotorem z National Institute for Materials Science celem omówienia programu badań/studiów na PW i NIMS
 • prezentacja powinna zostać przesłana, co najmniej 3 dni przed rozmową kwalifikacyjną do Biura Programu (plik będzie przesłany do komisji oceniającej)

Lista Profesorów biorących udział w Programie PW – NIMS

 • Małgorzata Lewandowska
 • Krzysztof J. Kurzydłowski
 • Wojciech Święszkowski
 • Halina Garbacz
 • Anna Boczkowska
 • Marcin Leonowicz
 • Masato Ohnuma
 • Seiji Kuroda
 • Akiko Yamamoto
 • Yoko Mitarai
 • Katsuhiko Ariga
 • Takashi Nakanishi

National Institute for Materials Science: www.nims.go.jp/eng

Joint Graduate Program NIMS – WUT: www.pljp.materials.pl/

Doktoranci biorący udział w programie: