EMPA

EMPA

EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf (Szwajcaria)

Międzynarodowa Szkoła Studiów Doktoranckich to pilotażowy projekt dwustronnej współpracy pomiędzy Polską i Szwajcarią. Podstawą do powstania takiego projektu jest długotrwała współpraca między EMPA – Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo – Hutniczą.

Podczas studiów doktoranckich planuje się połączenie wiedzy naukowej z umiejętnościami biznesowymi i zarządzania. Uzyskane przez młodych naukowców międzynarodowe doświadczenie pozwoli łatwo odnaleźć się w bardzo wymagającym społeczeństwie. Projekty doktoranckie mają charakter interdyscyplinarny – łączą obszar inżynierii materiałowej z fizyką, chemią, biologią i mechatroniką. Studenci biorący udział w projekcie pracują zarówno w jednostkach naukowych w Polsce (Politechnika Warszawska lub Akademia Górniczo – Hutnicza) i Szwajcarii (EMPA). Uzyskane stopnie naukowe, przyznane przez polskie jednostki naukowe (Politechnika Warszawska lub Akademia Górniczo – Hutnicza) będą uznawane zarówno w Unii Europejskiej jak i Szwajcarii.

EMPA: www.empa.ch

International PhD School Switzerland – Poland: www.intphdschool.materials.pl