Wykaz przedmiotów realizowanych na WIM

Szczegóły: https://www.wim.pw.edu.pl/index.php/Studenci/Studia-doktoranckie/Oferta-dydaktyczna

Zapisy odbywają się przez system USOS
Można skorzystać z oferty dydaktycznej CSZ

 Oferta przedmiotów na semestr letni 2020/2021
Oferta dydaktyczna SD1 w sem. letnim2020/2021
LP. TYTUŁ WYKŁADOWCA DYSCYPLINA DNI/ GODZINY UWAGI LICZBA GODZ. JĘZYK ECTS
1. Podstawy programowania w środowisku MATLAB/Octave Dr hab. inż. Kamil Paduszyński Informatyka techniczna i telekomunikacja czwartek, 11:00 – 13:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 30 polski 2
2. Separation Processes in Biotechnology Dr inż. Piotr Grzybowski Inżynieria chemiczna wtorek, 10:15 – 12:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 30 ang. 4
3. Advanced ceramic materials and their role in development of our civilization Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran Inżynieria chemiczna środa, 15:15 – 17:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 30 ang. 3
4. Sieci Neuronowe i Sztuczna Inteligencja w Inżynierii Chemicznej oraz Chemii i Biotechnologii Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga Inżynieria chemiczna czwartek, 10:00 – 12:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 30 polski 2
5. Functional Hybrid and Nanocomposite Structures for the Application in Biotechnology and Related Fields Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni Inżynieria materiałowa czwartek, 14:00 – 16:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 15 ang. 3
6. Zasady opracowania tekstów naukowych i prezentowania wyników badań w inżynierii materiałowej i pokrewnych dziedzinach prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka Inżynieria materiałowa poniedziałek 17:15 – 18:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 15 polski 2
7. Aspekty materiałowe oddziaływań plazma – ściana w reaktorach syntezy termojądrowej dr hab. inż. Łukasz Ciupiński Inżynieria materiałowa wtorek, 10:00 – 12:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 15 polski 1
8. Smart materials and structures – applications in transport dr inż. Paweł Skalski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa Inżynieria materiałowa wtorek, 9:15 – 12:00 początek zajęć 02.03.21 30 ang. 3
9. Materiały inżynierskie dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. uczelni Inżynieria materiałowa wtorek, 9:00 – 16:00 początek zajęć nie wcześniej niż kwiecień-maj 2021 15 polski 1
10. Zastosowania inżynierii materiałowej w diagnostyce urządzeń przemysłowych dr hab. inż. Andrzej Zagórski Inżynieria materiałowa środa, 10:00 – 12:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 35 polski 2
11. Electrochemical Impedance Spectroscopy – Principles and Applications dr inż. Regina Borkowska Nauki chemiczne poniedziałek, wtorek , czwartek 9:00 – 12:00 do wyboru początek zajęć nie wcześniej niż 1.04.2021 , ale zajęcia praktyczne po dopuszczeniu do zajęć na terenie wydziału/PW 16 ang. 2
12. Zaawansowane materiały organiczne do zastosowań w elektronice molekularnej prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer Nauki chemiczne środa lub czwartek 8:15 – 10:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 30 polski 3
13. Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji struktury związków organicznych dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. uczelni Nauki chemiczne poniedziałek 14:15 – 16:00 początek zajęć 08.03.21 30 polski 2
14. Research data evaluation, publishing policy and scientific papers writing Prof. dr hab. inż. Adam Proń Nauki chemiczne środa, 15:15 – 18:00 początek zajęć 03.03.21 30 ang. 4
15. Application of nanoparticles in bioanalysis and therapies Dr hab. inż. Mariusz Pietrzak, prof. uczelni Nauki chemiczne piątek 9:00- 12:00, laboratorium: piątek 14:00 – 19:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 25 ang. 3
16. Molecular Engineering Dr Jakub Waldemar Trzciński Nauki chemiczne kwiecień 7, 8 ,9 12, 13, 14, 19, 20, zaliczenie 28 (3h). godziny: od 10 do 11:30 początek zajęć 07.04.21 15 ang. 2
17. Modern Computing Technologies dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni Nauki fizyczne środa, 9:00 – 12:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 45 ang. 5
18. Superconductivity and superfluidity prof. dr hab. inż. Piotr Magierski Nauki fizyczne piątek, 15:00 – 18:00 początek zajęć nie wcześniej niż 01.03.21 60 ang. 3
Oferta przedmiotów na semestr zimowy 2020/2021:
Lp. Przedmiot wykładowca dyscyplina l. godz. język ECTS
1 Separation Processes in Biotechnology Dr inż. Piotr Grzybowski ICh 30 ang. 4
2 Research data evaluation, publishing policy and scientific papers writing prof. dr hab. inż. Adam Proń NCh 30 ang. 4
3 Introduction to practical quantum chemistry dr hab. Adam Kubas* NCh 30 ang. 4
4 Podstawy programowania w środowisku Matlab/Octave dr hab. inż. Kamil Paduszyński NCh 30 pol. 3
5 Zaawansowane materiały organiczne do zastosowań w elektronice molekularnej prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer NCh 30 pol. 3
6 Modern Computing Technologies dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni NCh 45 ang. 5
7 Chemia kwantowa – podstawy i zastosowania dr inż. Krzysztof Durka NCh 30 pol. 2
8 Zastosowanie spektroskopii NMR do identyfikacji struktury związków organicznych Dr hab. inż. Piotr Bujak, prof. uczelni NCh 30 pol. 2
9 Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja

w inżynierii chemicznej, chemii i biotechnologii

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga ICh 45 pol. 4
Oferta przedmiotów na semestr zimowy 2020/2021:
Lp. Przedmiot wykładowca dyscyplina l. godz. język ECTS
1 Grain boundary engineering dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni IM 15 ang. 3
2 Environmental thermodynamics Prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz ICh 30 ang. 4
3 Biotechnological Methods of Waste Disposal Dr inż. Piotr Grzybowski ICh 30 ang. 4
4 Świat makrocząsteczek biologicznych Dr hab. Joanna Cieśla, prof. uczelni NCh 15 pol. 2

 

Oferta przedmiotów na semestr letni 2019/2020:

 Dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. uczelni z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
„ Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych”

Dr inż. Paweł Skalski z Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Sieć Badawcza Łukasiewicz
„Technology Transfer for PhD students”

Oferta dydaktyczna CSZ

Oferta dydaktyczna z innych wydziałów PW oraz innych uczelni

Oferta dydaktyczna Szkół Doktorskich PW

 

Oferta przedmiotów na semestr zimowy 2019/2020:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
„Szkła metaliczne jako nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne”

Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni, WIM PW
„Grain Boundary Engineering”

Dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
„Praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjnych w przemyśle”

Dr hab. inż. Grzegorz Socha z Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Sieć Badawcza Łukasiewicz
„Wytrzymałość i zniszczenie materiałów konstrukcyjnych”

Dr inż. Paweł Skalski z Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Sieć Badawcza Łukasiewicz
„Smart Materials and Structures – Applications in Transport”

Dr inż. Wiesław Krzymień z Instytutu Lotnictwa w Warszawie – Sieć Badawcza Łukasiewicz
„Drgania i  aeroelastyczność konstrukcji lotniczych”

 

 

Oferta przedmiotów na semestr letni 2018/2019:

Ocena jakości procesów i wyrobów w przemyśle (wykład + ćwiczenia)
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 2 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141

 Grain Boundary Engineering (j. ang.)
Prowadzący: dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni
(30h – 4 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141

 Współczesne technologie otrzymywania  metali i stopów
Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha (Kierownik Studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska) oraz
Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. PŚ (Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska)
(15h – 1 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141

 

Oferta przedmiotów na semestr zimowy 2018/2019:

Zaawansowane kompozyty konstrukcyjne i funkcjonalne
Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
(30h – 2 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141

 

Oferta przedmiotów na semestr letni 2017/2018:

 Kształtowanie plastyczne wyrobów powłokowych z materiałów metalicznych
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(30h – 2 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141

Inżynieria Powierzchni w Projektowaniu Materiałów
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
(15h – 1 ECTS)
WIM PW, ul. Wołoska 141Zapisy na zajęcia są prowadzone w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, bezpośrednio u Pani Tatiany Erenc – Sędziak.
Termin zapisów do 06.03.2018r.

Praktycznie szkolenie na temat wykorzystania skaningowego kalorymetru różnicowego (DSC) w badaniu przemian fazowych
Prowadzący: dr inż. Jerzy Latuch
WIM PW, ul. Wołoska 141

Świat makrocząsteczek biologicznych
Prowadzący: Dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW
15 godzin (j. polski), (7x2h + kolokwium) (2 ECTS)
Wydział Chemiczny PW,  Audytorium im. prof.J. Czochralskiego, Gmach Technologii Chemicznej ul. Koszykowa 75

Seminarium z filozofii współczesnej – seminarium doktoranckie
Prowadzący: Prof. Marek Maciejczak
piątki  g. 10-13, s. 516, ul. Noakowskiego 18/20.
Seminarium skierowane szczególnie dla tych Doktorantów, którzy chcą wybrać filozofię  współczesną  jako przedmiot dodatkowy na egzaminie doktorskim.Informacje o innych seminariach można znaleźć na stronie WAiNS.

 

Oferta przedmiotów na semestr zimowy 2017/2018:

Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych (30h – 2ECTS)
Prowadzący: dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
WIM PW, ul. Wołoska 141
Zapisy na zajęcia są prowadzone przez Sekretariat Studiów Doktoranckich do dnia 20 października 2017 r.

 

Oferta przedmiotów na semestr letni 2016/2017:

Fizykochemia powierzchni i procesów powierzchniowych (15h)
Prowadzący: prof. dr hab. Robert Nowakowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN
WIM PW, ul. Wołoska 141

Współczesne technologie metalurgii ekstrakcyjnej (10h)
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Leszek Blacha z Politechniki Śląskiej
WIM PW, ul. Wołoska 141

Współczesna mikroanaliza rentgenowska w badaniach materiałów (15h)
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski
WIM PW, ul. Wołoska 141:

Zapisy na zajęcia są prowadzone przez Sekretariat Studiów Doktoranckich.

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW