Seminarium Pedagogiczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 41 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 27 września 2007 roku uczestnicy pierwszego roku studiów doktoranckich oraz nowo przyjęci asystenci mają obowiązek zaliczenia seminarium pedagogicznego. W jego ramach prowadzone są wykłady z pedagogiki, logiki, psychologii i technik multimedialnych oraz zajęcia z emisji głosu. W semestrze letnim 2007/08 do planu zajęć wprowadzone zostały również informacje o zasobach bibliotecznych BG PW.

Warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest dostarczenie zaświadczenia o odbyciu zajęć z dydaktyki przedmiotowej. Informacje na temat terminów zajęć i zapisów znajdują się na stronie seminarium (www.spd.pw.edu.pl)

Rada Doktorantów Wydziału Inżynierii Materiałowej PW